juni – juli 2020

Mededelingen naar aanleiding van de coronacrisis juni 2020

 

Beste KBO-leden,

 

Nisipa is vanaf 2 juni open. Voor een praatje en een drankje kan men hier weer terecht, dit wel onder de uitdrukkelijke regels van het RIVM.

Consumpties moeten worden afgehaald vanaf een statafel aan de bar.

Dit betekent niet dat wij onze activiteiten al kunnen opstarten.

 

Biljarten:

Biljarten (niet in competitieverband) bij de wijkhuizen is toegestaan. Het wordt dan niet beschouwd als een sport maar als een spel. Wel geldt de volgende voorwaarde: alleen degene die aan de beurt is mag staan. De overige deelnemers moeten plaatsnemen op een stoel op 1,5 meter afstand van elkaar. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk met een eigen keu te spelen.

 

Medigym:

o.l.v. Elly van Mechelen is in een zaalsport en mag ook niet. Als alles volgens plan verloopt kunnen we na de vakantie in september opnieuw beginnen.

 

Fietsen:

Fietsen in groepsverband gaat niet door. Hierbij geld de regel van een groep van maximaal 4 personen en met afstand van 1,5 meter nog steeds. Al wij als groep gaan fietsen, komt hierdoor de veiligheid in gevaar.

 

Jeu de boules:

Dit is toegestaan als de groep niet te groot is met in achtneming van de 1,50 meter regel.

 

Overige activiteiten:

Over de activiteiten zoals:  hobbygroep, koor Nispen Vocaal, jaarlijkse barbecue, jaarvergadering, sinterklaasviering, kerstviering, bingo en busreizen zal, als de corona het toelaat, na de vakantie een beslissing genomen worden hoe en wanneer wij er weer me gaan beginnen.

Over de activiteiten kaarten, wandelen, bloemstukjes maken, en de modeshow wordt in september een beslissing genomen.

Via de website, de mail en de nieuwsbrieven bij de Ons eind juli en eind augustus, hopen wij jullie meer te kunnen informeren hierover.

 

11-06-2020 toegevoegd door de webmaster:

Puzzel:

Deze keer in verband met de vakantieperiode twee puzzels.

Klik hier om naar de kruiswoordpuzzel te gaan.

Klik hier om naar de woordzoeker te gaan.

Daarna kunt u de puzzel downloaden en uitprinten.

Veel puzzelplezier.

 

Klik hier om de oplossing van de puzzel van mei.