augustus – september 2020

 

Biljart:

Op donderdag 9 juli zijn vanwege de corona de uitgestelde finalewedstrijden van libre voor de Tiest Theunisbeker gespeeld.

De uitslag was als volgt:

 1. Ivan Cappaert 30,72
 2. Vic Brouwers 29,16
 3. Leo Danen 26,87
 4. Pierre Verpalen 26,87

Klik hier voor de foto-impressie van deze finalewedstrijden.

Als de omstandigheden vanwege het coronavirus het toelaten willen wij  onze activiteiten weer vanaf 31 augustus langzamerhand opstarten.

In september de onderlinge competitie libre. De biljart-commissie gaat er van uit dat de leden die het afgelopen jaar hieraan deelnamen dit seizoen ook weer meespelen afmeldingen en nieuwe deelnemers kunnen zich voor 31 augustus telefonisch melden bij de biljartcommissie. Tel :0165-365518.

 

Bingo:

De Bingo’s in september gaan NIET door. In oktober beginnen we weer

 

Medi-gym:

De medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen. Omdat wij tijdens de gym ook de regels van RIVM moeten toepassen willen we graag weten of de leden die voor de corona aan de gym deelnamen, dit ook blijven doen.

Als men stopt graag voor 15 augustus een telefoontje naar 0165-537848 of mail naar kbonispen01@outlook.com  zodat we als dat nodig is de groepsgrote kunnen aanpassen

De gym start op maandag 7 september en zo mogelijk op de bekende aanvangstijden.

 

Fietsen:

Elke woensdagmiddag vanaf Nisipa.

Start 13.30 uur (ook in de vakantie)

 

Wandelen:

Op verzoek wandelen we weer elk woensdagmorgen vanaf Nisipa.

Start 09.30 uur (ook in de vakantie)

 

Modeshow:

Deze gaat op 10 september NIET door. Deze wordt mogelijk verplaatst naar oktober

 

Jaarvergadering:

Woensdag 28 oktober. Nadere informatie in de nieuwsbrief van september

 

Nispen Vocaal:

Nog geen informatie bekend

 

Belastinginvullers:

Vanwege het coronavirus is er voor u als u gebruik maakt van een belastinginvuller uitstel aangevraagd tot september.

Onze belastinginvullers mogen nu weer op pad.

U kunt vanaf nu contact op nemen met de belastinginvuller die uw uitstel heeft aangevraagd.

Klik hier voor de namen van de belastinginvullers.

Nog even voor de zekerheid, onderstaande gegevens zijn nodig voor een correcte invulling.

 • Jaaropgaven 2019 van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten.
 • Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2019.
 • Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. Ziekte kosten en hulpmiddelen) in 2019. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2019 betaald te zijn.
 • Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect. Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers.
 • Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door een arts of diëtiste.
 • Jaaropgaaf 2019 van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken.
 • Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
 • Ook, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2019 en 2020.

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post toegezonden. Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze alsnog aan te vragen.

 

Adviseurs KBO-kring gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente?

Maak dan altijd gebruik van de vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal.

Klik hier voor het overzicht van de vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal