oktober-november 2020

Jaarvergadering:

Door corona houden wij onze jaarvergadering alleen in de namiddag.

Uiteraard houden we ons ook aan de voorschriften van het RIVM. Daardoor kunnen maar een beperkt aantal leden de vergadering bijwonen. De volgorde van opgave beslist uw deelname.

Woensdag 28 oktober in Nisipa.

Aanvang 13.30uur

Agenda:

 1. 13.00 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
 2. 13.30 uur opening voorzitter.
 3. Notulen vorige vergadering.
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester.
  1. Verslag kascontrole commissie.
  2. Benoeming nieuw lid kaskommissie.
  3. Contributie
 6. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar Kees Oostvogels.
  2. Aftredend en herkiesbaar Ad Uitdehaag en Jan van der Heijden.
  3. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering
 7. Bestuursbeleid, hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
 8. Mededelingen met o.a.
  1. prijsuitreiking van de rikwedstrijden,
  2. uitreiking nieuwe wisselbeker KBO Nispen Libre
 9. Rondvraag en sluiting.

Tijdens de jaarvergadering zijn de biljarttafels niet beschikbaar

Opgave voor woensdag 21 oktober per mail kbonispen01@outlook.com  of per telefoon 0165-537848

 

Rabo Club Support:

Ook dit jaar doen we weer mee en hopen dat jullie ons weer helpen aan wat extra inkomsten voor het organiseren van onze activiteiten.

Zij die de KBO Nispen een warm hart toedragen kunnen tussen 5 en 25 oktober hun stem uitbrengen op onze vereniging. Iedere stem is welkom.

 

Biljart:

De competities in België, die in augustus zouden starten, zijn opnieuw door de opleving van corona weer uitgesteld. Als de omstandigheden het toe laten wordt de tweede helft gestart in januari 2021

De eigen onderlinge competitie libre om de wisselbeker van KBO Nispen en de competitie in de Wouwse Regio zijn gestart

 

Bingo en kaarten:

Helaas laten we de geplande bingo’s en rikwedstrijden dit jaar als gevolg van de corona niet doorgaan. Laten we hopen dat we dit in januari 2021 weer kunnen opstarten  

 

Medi-gym:

De medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen op maandag en donderdagmorgen

Lessen, die u niet volgt kunnen op andere dagen niet meer ingehaald worden

 

Fietsen:

Elke woensdagmiddag vanaf Nisipa. Start 13.30 uur

 

Wandelen:

Op verzoek wandelen we weer elk woensdagmorgen vanaf Nisipa. Start 09.30 uur

 

Hobbyclub:

Woensdag 7-21 oktober in Nisipa. Aanvang 09.30 uur.

 

Nispen Vocaal:

Dinsdag 29 september bijeenkomst in Nisipa. Aanvang 19.30 uur

 

Ouder-adviseurs KBO-kring Gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal. Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken

Verdere informatie vind u op de pagina ‘Werkgroep Belangenbehartiging van KBO Kring Gemeente Roosendaal’ en op www.kbo-brabant.nl

KBO Brabant kunt u ook op facebook bezoeken.