december 2020 – januari 2021

Beste leden,

In de Kerstviering van onze KBO kijken we altijd even terug op het afgelopen jaar. Maar dit jaar is er door de corona geen kerstviering en het terugkijken op het afgelopen jaar heeft ook niet zoveel zin. Immers waar moeten we op terug kijken?
Er waren nauwelijks tot geen activiteiten bij de KBO-Nispen. Noodgedwongen is vanaf 16 maart dit jaar praktisch alles stopgezet. Toch nog enkele mededelingen ook al zijn het er dus niet veel van dit jaar.
– Op de eerste plaats zo aan het einde van het jaar gaan onze gedachten uit naar de mensen in onze omgeving maar zeker ook naar onze leden, waar we het afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Dit jaar zij er 18 leden overleden. Veel sterkte aan de mensen die achterblijven.
– Mondjesmaat werden er toch nog wat activiteiten gehouden, wanneer het kon. Ik denk hier aan het biljarten, wandelen, fietsen, handwerken en gym.
– Verheugender nieuws kregen we vorige maand van de Rabo-clubactie. Vele leden hebben op onze vereniging gestemd, waarvoor dank. Het ontvangen bedrag ziet U elders in deze nieuwsbrief.
– Ook was er in november er nog een video vergadering met het bestuur van dorpshuis Nisipa met de deelnemersraad. Hierin werd meegedeeld dat de prijzen van consumpties en huur van de ruimten voor 2021 hetzelfde blijven als dit jaar. Verder werd nog verteld dat de ontwikkeling rondom verhuis naar de kerk toch nog wel even kan gaan duren. Een voorzichtige schatting in die richting is tweeënhalf á drie jaar.
– Wat wel afgewerkt kon worden waren de rik wedstrijden . De uitslagen hebt U in het jaarverslag kunnen lezen van vorige maand.
Tot slot namens het bestuur iedereen ondanks alles toch FIJNE FEESTDAGEN en een HOOPVOL NIEUWJAAR.
Jac Roeken

 

Biljart:
Door het opgelegde Lock-down kan er voorlopig niet gebiljart worden in Nisipa. Zodra hier meer over bekend wordt, laten wij u dat weten of we kunnen starten met de competitie bandstoten om de Jac Simonsbeker
Leden die al meegedaan hebben bij de vorige competitie worden zonder afzegging weer in het wedstrijdschema opgenomen Nieuwe spelers kunnen zich opgeven bij P. Swaanen tel:365518
Als de Belgische en Wouwse regio in januari niet opstarten dan is na de vrijdagmiddag ook donderdagmiddag beschikbaar voor bandstoten

Medi-gym:
Alle lessen zijn vanwege corona afgelast. Onder voorbehoud is de eerste les op 25 januari 2021

Wandelen:
Woensdagmorgen bij Nisipa. Aanvang 09.30 uur kan voortgang vinden op eigen initiatief

Handwerkclub:
Woensdagmorgen 20 januari en 3 februari. Aanvang 09.30 uur (onder voorbehoud)

 

Overige activiteiten:

Opstarten van de overige activiteiten in 2021 is afhankelijk welke maatregelen er zijn i.v.m. het coronavirus De nieuwste regel nu is: Bij binnenkomst mondkapje op en die mag af wanneer je zit of op je plaats staat

 

Jaarverslag:

Op het korte jaarverslag 2019 in de vorige nieuwsbrief zijn 2 reacties geweest. Deze zijn schriftelijk beantwoord . Bij deze zijn alle besluitpunten van het ingekorte verslag 2019 goedgekeurd

 

Nisipa:

Nisipa is voorlopig gesloten van 15 december tot en met 18 januari. Na de kerstsluiting is op 4 jan 2021 Nisipa op de gebruikelijke tijd open als postkantoor

 

RABO Clubsupport 2020:
KBO -Nispen is Iedereen dankbaar die bij de Rabo hun stem hebben uitgebracht op onze vereniging. Het prachtige resultaat was €495,92

 

Ouderenadviseurs KBO Kring Gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal. Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken
Klik hier voor de namen en telefoonnummers van de adviseurs

Het bestuur van KBO Afd. Nispen wenst al haar leden en niet leden een prettige Kerst en een gelukkig, gezond en hopelijk een coronavrij 2021 toe