maart 2021

Het enige ‘nieuws’ dat er deze maand te melden is gaat over de belastingaangifte over het jaar 2020.

De belastinginvullers van de KBO-Kring Gemeente Roosendaal staan weer voor u klaar!

 

Belastingen:

Inmiddels heeft u een verzoek ontvangen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2020 als u

 • de AOW leeftijd heeft bereikt;
 • een eenvoudige aangifte heeft;
 • zonder inwonende kinderen, met een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen en het totale inkomen is maximaal € 55.000, (bij een alleenstaande maximaal € 35.000).

kunt u een beroep doen op één van onze belastinginvullers uit de KBO-Kring Gemeente Roosendaal.

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, doch voor de gemaakte onkosten (reis- kopieer- en printkosten) zal een kleine vergoeding worden gevraagd van € 12,00 per bezoekadres.

Om de aangifte vlot te doen verlopen wordt verzocht de volgende papieren (indien van toepassing) klaar te leggen:

 • Jaaropgaven 2020 van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten.
 • Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2020.
 • Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten en hulpmiddelen) in 2019. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2020 betaald te zijn.
 • Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect. Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers.
 • Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door een arts of diëtiste.
 • Jaaropgave 2020 van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken.
 • Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
 • Tevens, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2020 en 2021.

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post toegezonden. Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze alsnog aanvragen.

In verband met de coronacrisis, houden wij ons uiteraard aan de maatregelen van de overheid. Wij komen alleen na het maken van een afspraak en houden zo mogelijk 1,5 meter afstand.

Als u gebruik wilt maken van onze belasting-service, kunt het beste contact opnemen met één van de belastinginvullers uit onderstaande rij:

Belastinginvullers

Dhr. J. Voeten                    tel. 06-40143539

Dhr. S. van den Berg          tel. 06-48016771

Dhr. J. Schenk                   tel. 06-24785410

Dhr. A. van Hoof                tel. 0165-529271

Dhr. A. Jacobs                   tel. 0165- 552457

Dhr. J. Pietjouw                 tel. 06-53129505

 

De belastininvullers vindt u ook op de pagina:

Werkgroep Belangenbehartiging van KBO Kring Gemeente Roosendaal