april 2021

Beste KBO-leden,

Helaas blijft het maar stil rond onze KBO. Als bestuur vinden wij het te stil, maar helaas het kan niet anders met het Corona virus. Hopelijk zijn of worden we de komende maanden gevaccineerd, waardoor er meer vrijheid zal komen en we weer kunnen opstarten.

U zult begrijpen dat de geplande jaarvergadering op woensdag 24 maart ook niet door kan gaan vanwege het virus. In een van de volgende nieuwsbrieven, mail en op de website zullen we aangeven wanneer we deze jaarvergadering en overige activiteiten wel gaan houden.

Laat ons van harte hopen dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen ontmoeten in ons dorpshuis Nisipa.

 

Bezorging ONS:

De bezorging van ONS en nieuwsbrief wordt al jaren door enkele vaste vrijwilligers gedaan en daar zijn we heel blij mee.

Door omstandigheden vallen er helaas ook weleens mensen uit. In dit geval melden wij dat Rietje van Doormaal en ook Janus van Eekelen met zijn vrouw zijn gestopt. Wij danken hun hartelijk voor de vele jaren dat ze dit mooie werk jaren hebben gedaan.

Gelukkig zijn binnen het bestuur enkele mensen bereid hun routes weer over te nemen, zodat u de ONS met nieuwsbrief niet hoeft te missen.

 

Nieuwsbrief:

Om de nieuwsbrief wat beter onder de aandacht te brengen, ziet u nu voortaan het nieuwe logo van KBO Nispen in kleur boven aan de nieuwsbrief staan.

 

Ouderadviseurs KBO-kring gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de opgeleide vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal.

Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken.

Klik hier voor de namen en telefoonnummers van de advieseurs.

 

Meer algemene informatie over KBO Brabant vindt u op www.kbo-brabant.nl

KBO Brabant kunt u ook op Twitter, Facebook en YouTube vinden. Klik daarvoor op een van de logo’s in de balk hieronder.