september 2021

Jaarvergadering:

Woensdag 22 september 2021 in Nisipa

Aanvang 11.00 uur

Agenda:

1. 10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
2. 11.00 uur opening voorzitter.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag Penningmeester met:
    a. Verslag kascontrole commissie.
    b. Benoeming nieuwe leden kaskommissie.
6. Contributie.
7. Bestuursverkiezing:
    a. Dhr. Ad van Meir en Dhr. Jan Gelderblom stellen zich kandidaat. Overige kandidaten kunnen zich voor de aanvang vergadering aanmelden voorzien met een lijst van 5 handtekeningen van 5 leden.
    b. Jac Roeken is herkiesbaar tot jaarvergadering in 2022.
8. Afscheid oud-bestuurslid Kees Oostvogels.
9. Bestuursbeleid. Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
10. Mededelingen.
11. Rondvraag en sluiting.

Lunch: van 12.30-13.30 uur

Het middagprogramma wordt verzorgd door de bekende muzikale artiest uit Roosendaal Dhr. Jack Buijs In de pauze is er een gratis rondje bingo.

De middag wordt afgesloten door de traditionele loterij.

Opgave vóór woensdag 15 september per mail kbonispen01@outlook.com of telefonisch Tel: 0165-537848

In verband met de maatregelen van de overheid kan een maximum gebonden zijn aan het aantal personen in de zaal. De volgorde van opgave is bindend aan de deelname. Wanneer het maximum is bereikt, zal er een wachtlijst opgesteld worden.

 

Rabo Club Support:

Ook dit jaar doen we weer mee en hopen dat jullie ons weer helpen aan wat extra inkomsten voor het organiseren van onze activiteiten.

Zij die de KBO Nispen een warm hart toedragen kunnen tussen 5 en 25 oktober hun stem uitbrengen op onze vereniging. Iedere stem is welkom.

 

Biljart:

De Belgische biljartcompetities zijn weer gestart. De wedstrijden zijn volgens wedstrijdschema, die aan de deelnemers zijn uitgereikt .

De onderlinge competitie om de KBO-Beker libre zal in september starten. Die aan de vorige competitie deelnam, wordt weer zonder afzegging automatisch ingedeeld .  Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden tot 31 augustus bij de biljartcommissie. Tel: 365518

 

Bingo:

Dinsdagavond 7 september bingo met loterij in Nisipa Aanvang 19.30 uur

Maandag middag 22 september in Nisipa. Aanvang 13.30 uur

 

Medi-Gym:

De medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen start op maandag en donderdagmorgen 6 en 9 september

 

Najaarsreis:

Woensdag 15 september naar Marken -Volendam. Opgave telefonisch voor 31 augustus 06 27 06 15 20 of d.m.v. mail  janvdh@online.nl .

Verdere informatie over de reis: zie vorige nieuwsbrief en op www.kbo-nispen.nl

 

Fietsen:

Elke woensdagmiddag vanaf Nisipa. Start 13.30 uur

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen vanaf Nisipa. Start 09.30 uur

 

Hobbyclub:

Woensdag 8 september in Nisipa. Aanvang 09.30 uur.

 

Nispen Vocaal:

Eerste repetitie op dinsdagavond 14 september in Nisipa. Aanvang 19.30 uur

 

Ouder-Adviseurs KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de opgeleide vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal. Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken.

Klik hier voor informatie over de ondersteuners en adviseurs

 

Algemene informatie:

Meer algemene informatie over KBO Brabant vindt u op www.kbo-brabant.nl

KBO Brabant kunt u ook op Twitter, Facebook en YouTube vinden. Klik daarvoor op een van de logo’s in de balk hieronder.