KBO Kring Gemeente Roosendaal

De KBO-Kring Gemeente Roosendaal bestaat uit de afdelingen:

  • KBO-Heerle/Moerstraten,
  • KBO-Nispen,
  • KBO-Roosendaal,
  • KBO-Wouw, 
  • KBO-Wouwse Plantage

Voor advies en ondersteuning zie pagina Advieseurs KBO Kring Gemeente Roosendaal

Als de KBO Kring Gemeente Roosendaal activiteiten organiseert vindt u die in de Nieuwsbrief en op deze pagina.


20-12-2021:

De KBO Kring Gemeente Roosendaal zoekt een deelnemer voor de regiegroep ‘Ontwikkelen van voorzorgcirkels’ 

Hieronder de oproep van de KBO Kring Gemeente Roosendaal:

OPROEP

GEZOCHT: een deelnemer voor de regiegroep ‘ontwikkelen van voorzorgcirkels’

Voor de KBO-Kring Gemeente Roosendaal wordt gezocht naar iemand die deel wil nemen in de Regiegroep om kaders te ontwikkelen voor zogenaamde “Voorzorgcirkels”. Met een kleine initiatiefgroep, met ook vertegenwoordigers vanuit Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom en ondersteund door KBO-Brabant, wordt een plan gemaakt hoe afdelingen zelf de voorzorgcirkels verder kunnen oppakken.  

Nu steeds meer ouderen langer thuis (willen) blijven wonen, maar er minder zorgmedewerkers en mantelzorgers zijn, maar wel een grote groeiende groep ouderen, gaat deze methodiek ervan uit dat de gezonde vitale oudere het heft in eigen hand moet nemen om hun omgeving zo in te richten dat zij daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om langer thuis te blijven wonen. De methodiek is ontwikkeld door Henk Geene en te lezen in zijn boek: “Handboek Wonen en Zorg thuiswonende ouderen”.  Uit voorzorg zoekt men elkaar op, wanneer er nog niets aan de hand is en maakt met elkaar afspraken om elkaar te ondersteunen. Dit wordt dan ook vastgelegd. De (voor)zorgcirkel biedt de zekerheid en veiligheid voor het geval je zorg en hulp nodig hebt.

KBO-Brabant steunt de initiatieven die gericht zijn op het opstarten van dergelijke voorzorgcirkels. In dat kader wordt er nu in West-Brabant een Regiegroep ingesteld om ook voor onze regio dergelijke initiatieven mogelijk te maken. Het gaat er in de Regiegroep dus nog niet over een dergelijke voorzorgcirkel in te stellen, maar wel om na te denken hoe dat in onze regio georganiseerd zou kunnen worden en welke kaders daarvoor dan van toepassing zouden moeten zijn.

Vanuit de KBO-Kring Gemeente Roosendaal wordt gezocht naar een lid voor deze Regiegroep. Bent u eventueel geïnteresseerd?  Neem dan contact op met Ada Oudhof, voorzitter KBO-Roosendaal (06-48785611). Ook voor aanvullende vragen kunt u bij haar terecht.