April – mei 2020

Deze keer een wat aparte nieuwsbrief. Een nieuwsbrief nu eens niet met activiteiten en wetenswaardigheden. Helaas zorgt het coronavirus hiervoor. Zoals iedereen weet zullen er in april en mei géén activiteiten zijn bij onze KBO. Dus geen biljarten, bingo’s, fietsen, handwerken, jaarvergadering, zangkoor enz. Ook de voorjaarsreis gaat niet door. Wel staat de najaarsreis al vast en wel op woensdag 2 september. Verder is ook ons clubhuis dorpshuis Nisipa gesloten, al is het voor postzaken nog wel geopend. Het is niet anders.

Wat ik namens het bestuur wel wil vragen, kijk in deze lastige periode wat nadrukkelijker rond en vooral naar de leden  en andere mensen die het momenteel moeilijk hebben. Ik denk hier met name aan onze oudere, soms alleenstaande leden. Probeer wat te helpen waar het kan. In Nispen doet de KBO ook mee met het project buurthulp. U kunt hierover lezen in de flyer die U in de brievenbus hebt ontvangen. Voor hulp kunt U  ook bellen naar het corona steunpunt in Roosendaal telefoon 140165.

Nog even iets anders. In onze jaarvergadering, die we gepland hadden op 25 maart jl. had ik U willen vertellen dat ik in 2021 stop als voorzitter van KBO-Nispen. Maar omdat deze jaarvergadering  voorlopig niet wordt gehouden, meld ik het nu maar.  Het bestuur heeft dan ook ruim de tijd om een andere voorzitter te zoeken. Het voorzitterschap heb ik in maart volgend jaar bijna 12 jaar gedaan. En graag gedaan laat dat duidelijk zijn !  Maar ik vind het nu tijd worden om , zoals dat zo mooi heet, het stokje over te dragen.  

Ten slotte hoop ik van harte, mede namens het bestuur, dat we allemaal gezond blijven de komende tijd, groetend,

Jac Roeken, voorzitter.