Algemene doelstellingen van KBO Nispen

 

KBO-Nispen is 1958 opgericht vanuit de katholieke traditie. Deze traditie hecht aan waarden als solidariteit en betrokkenheid.

De algemene doelstelling van KBO-Nispen is het realiseren van maatschappelijke- en sociale doelen. Deze doelen staan verwoord in de statuten.

De doelstellingen van KBO-Nispen volgens de statuten zijn:

  • Het creëren van goede ontspanningsmogelijkheden voor al haar leden
  • Het behartigen van hun belangen, een en ander in de ruimste zin des woords
  • KBO-Nispen komt op voor de senioren in Nispen, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

SAMEN ACTIEF, INSPIREREND EN MOTIVEREND VOOR ALLE SENIOREN IN DE NISPENSE GEMEENSCHAP!