Lidmaatschap van KBO Nispen

Wat houdt het lidmaarschap van KBO Nispen in?

KBO-Nispen organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.

Als lid van KBO-Nispen, bent u tevens lid van KBO-Brabant. Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

 • Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
 • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
 • Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
 • Individuele helpdesk (073-644 40 66)
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
 • Jaarlijkse bedevaart
 • Korting op medische keuring voor het rijbewijs
 • Ledenpas (via Afdeling)
 • ‘Ons’, maandelijks full colour magazine voor senioren
 • Senioren Expo Veldhoven
 • Studiedagen voor leden
 • Toegang tot besloten website voor leden
 • Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 

Contributie:

De hoogte van de contributie van het lidmaatschap van KBO-Nispen wordt elk jaar bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

De incasso van de contributie is gepland rond eind januari bij leden die een machtiging voor automatische incasso hebben verleend.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota.


Informatie over de vereniging en het lidmaatschap:

Als u meer informatie over de vereniging en/of het lidmaatschap van KBO-Nispen wilt ontvangen, klik dan op deze link, vermeldt in de e-mail uw naam, adres en de mededeling dat u informatie wilt ontvangen over de vereniging en/of het lidmaatschap van KBO-Nispen.


Opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap van KBO-Nispen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als u uw lidmaatschap van KBO-Nispen met ingang van het komende jaar wilt opzeggen moet u dat doen vóór 16 december van het lopende jaar.

Om uw lidmaatschap van KBO-Nispen op te zeggen kunt u via deze link een e-mail sturen naar de secretaris, vermeldt in de e-mail uw naam, adres, lidnummer, de mededeling dat u uw lidmaatschap op wilt zeggen en eventueel de reden waarom. Dan verzorgen wij uw uitschrijving als lid van KBO Nispen.