Werkgroep Belangenbehartiging van KBO -Kring gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente?

Maak dan altijd gebruik van de vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal.

Ouderenadviseurs:
coördinatie: Dhr. B. Aanraad 0165-561 785
Dhr. A. Jacobs 0165-552 457
Dhr. F. Peeters 0165-553 038
Dhr. W. Maas 0165-504 562
Belastinginvullers:
Dhr. S. van den Berg  06-4801 6771
Dhr. B. Aanraad             06-2129 8167
Dhr. A. van Hoof 0165-529 271
Dhr. A. Jacobs 0165-552 457
Dhr. A. van Hemert   06-3828 2828
Dhr. J. Schenk           06-2478 5410
Dhr.J. Pietjouw 06-5312 9505
Dhr. J. Voeten 06-4014 3539
Cliënt ondersteuning: (o.a. bij keukentafelgesprek wmo)
Dhr. B. Aanraad 0165-561 785
Dhr. W. Maas 0165-504 562
KBO-Werkgroep Belangenbehartiging  Gemeente Roosendaal:
voorzitter: Dhr. B. Aanraad 0165-561 785
Secretariaat: Mevr. L. Openeer  0165-528 364

 

Klik op een van de links hieronder voor meer informatie:

WMO Client ondersteuners

WLZ-adviseurs

Woon-adviseurs

Ouderen adviseurs

Belastinghulpen

Thuis-administrateurs

Adviseurs Juridische helpdesk

Spreekuren