Onderstaand bericht van onze voorzitter Jac Roeken is geplaatst in het Nispens huis aan huisblad ‘Onder de toren’, voor de leden die dit blad niet ontvangen is het bericht ook op de website geplaatst.

 

KBO-NISPEN tijdens de corona crisis

Wat was het een vreemde gewaarwording toen we begin maart vanwege de corona crisis plotseling met al onze activiteiten moesten stoppen. Nisipa ging sluiten en in ons “clublokaal” konden we niet meer terecht. Vanaf toen dus geen biljarten, kaarten, bingo’s, handwerken, fietsen, zangkoor enz enz. En ook onze jaarvergadering die gepland was op 25 maart en waar al vele  inschrijvingen voor binnen waren, kon niet doorgaan.

Niet leuk allemaal, maar de belangrijkste vraag op dat moment was natuurlijk, hoe blijven we allemaal gezond. En ook wij konden niet anders doen dan de maatregelen van het RIVM volgen. Wel hebben in deze lastige periode nadrukkelijk aandacht gevraagd voor onze leden die het door het coronavirus extra moeilijk hadden. Denk hier aan onze oudere, soms alleenstaande leden. Probeer te helpen waar het kan was onze slogan !  En als  KBO hebben wij ook meegedaan met het project buurthulp in Nispen en ook nadrukkelijk gewezen op het corona steunpunt in Roosendaal. Daarnaast ging in deze contactloze periode de verspreiding van het KBO-Brabant maandblad ONS met onze eigen nieuwsbrief onder de leden gelukkig gewoon door. Met heel veel dank aan de bezorgers en zo hadden we toch nog via de nieuwsbrief een vorm van contact met onze leden.

Gelukkig zijn er vanaf juni weer wat versoepelingen doorgevoerd en is Nisipa op 2 juni weer open gegaan. Voor een praatje en drankje kunnen we daar weer terecht. Wel onder de uitdrukkelijke regels van het RIVM. Dit betekent dat we weer voorzichtig onze activiteiten kunnen opstarten. Zo wordt er weer wat gebiljart en ook de hobbyclub op woensdagmorgen is weer begonnen. We bekijken de actuele situatie daarbij steeds aan de hand van de informatie die we krijgen vanuit de overheid. We moeten dus voorzichtig blijven, immers onze leden zijn vaak 70+ en derhalve de risicogroep.

Het bestuur is ook weer bij elkaar geweest om te kijken hoe nou verder. Natuurlijk willen we graag onze activiteiten weer opstarten, maar dat moet wel verantwoord zijn! Helaas hebben we moeten besluiten dat de najaarsbusreis en de barbecue, beiden in september,  niet door kunnen gaan. En ook de korendag in oktober ( oorspronkelijk in mei gepland) gaat niet door. Wel proberen we eind oktober onze jaarvergadering te houden en kijken we verder wat we doen met de St. Nicolaasviering en Kerstviering. Dit aan de hand van actuele situatie op dat moment. Voor alle informatie kunt U ook kijken  op www.kbo-nispen.nl

Ik zou willen  eindigen met de woorden van onze voorzitter van KBO-Brabant de heer Leo Bisschops.

De weg terug

Heel voorzichtig en stapsgewijs mogen we er weer aan denken: de weg terug. Omdat we er voorlopig rekening mee moeten houden dat het virus nog langer onder ons blijft, staan we voor de opdracht ook nieuwe wegen te vinden om elkaar weer te zien, te ontmoeten en vooral om ervaringen te delen. Het “nieuwe normaal” zal veel creativiteit en inventiviteit van ons allen vragen. Ik ben ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen elkaar te helpen en te stimuleren en zo  weer grip te krijgen op de kunst van het normale.

Namens het bestuur voeg ik er nog aan toe,  blijf gezond de komende tijd,

KBO-Nispen

Jac Roeken voorzitter.