november-december 2020

 

Bericht van het bestuur:

Beste leden,

Wat een tijd mensen, nu we opnieuw vanwege corona niet naar Nisipa kunnen. Toch het gebouw waar alle activiteiten van onze KBO plaatsvinden. Maar goed het is niet anders en wij zullen ons erbij neer moeten leggen, want gezondheid van iedereen gaat boven alles natuurlijk!

Onze jaarvergadering van 28 oktober kan nu natuurlijk niet doorgaan.

We hebben in goed overleg afgesproken dat we nu dit bij hoge uitzondering schriftelijk gaan doen.

De voorzitter Jac Roeken zal een voorwoord schrijven.

De secretaris Ad Talboom maakt een beknopt jaarverslag 2019.

De penningmeester Jan v.d. Sanden zal op een verantwoorde wijze iets vertellen over de financiën.

U zult begrijpen dat dit alles niet zo uitgebreid zal zijn dan bij de jaarvergadering.

Wij willen deze verslagen meegeven met de ONS van 24 november.

Als u eventueel uitgebreider voorgelicht willen worden over 2019,  kunt u dit via de secretaris kenbaar maken.

 

Let op elkaar en blijf gezond,

Het bestuur

 

Ouder-adviseurs KBO-kring gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de opgeleide vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal. klik hier voor de gegevens van de adviseurs

Voor het invullen van uw belastingformulieren en voor andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken.

Verdere informatie op www.kbo-nispen.nl   en  www.kbo-brabant.nl                              

KBO- Brabant kunt u ook op facebook bezoeken