Kerstviering K.B.O. Nispen

Woensdag 15 december in Nisipa“

Programma

 • 10:30 uur: Zaal open .
 • 11:00 uur: De kerstviering o.l.v. Claude Covemaeker De viering is met medewerking van ons KBO Koor Nispen Vocaal
 • 11:30 uur: Koffie/thee met traktatie metaansluitend een woordje door de voorzitter
 • 11:45 uur: Muzikaal intermezzo verzorgt door . de accordeonisten van Nispen Vocaal
 • 12:30 uur: Uitgebreide lunch, die weer verzorgd wordt door Fons Dekkers Bij opgave kunt u vermelden of u vlees of vis wilt.
 • 14:00 uur: De middag wordt verzorgd door duo ”Jefke Do en Stafke Re”. Zij hebben op ons 60-jarig jubileum ook opgetreden en de aanwezigen uitstekend vermaakt

De dag wordt afgesloten met de traditionele kerstloterij

Deze dag wordt financieel ondersteund door het Rabo Clubsupport van de Rabobank

De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt €12,50,= per persoon.

Bijdrage nog niet betalen! Als de kerstviering door gaat wordt u daarover geïnformeerd.

Opgeven voor donderdag 9 december

 1. per email kbonispen01@outlook.com
 2. Tel:0165-537848
 3. Bij het bestuur

Bij opgave vermelden vis of vlees


Extra nieuwsbrief november 2021

Onderstaande extra nieuwsbrief van onze voorzitter is u eerder per e-mail gestuurd.

Beste KBO-leden.

Als ik dit artikel schrijf is het maandagavond 15 november 2021. Vanmiddag was er in ons dorpshuis een geplande vergadering van het bestuur van onze KBO. En het was maar goed dat we een bestuursvergadering gepland hadden gelet op de nieuwe Corona maatregelen die afgekondigd zijn. We hebben natuurlijk de komende activiteiten van onze vereniging besproken. Is het allemaal nog verantwoord deze te houden ? Zeker gelet op de kwetsbare doelgroep die we nu eenmaal zijn.

Op de rol stonden de Sint Nicolaasviering, de reis naar een Kerstmarkt en de modeshow. Allemaal leuke activiteiten die we graag hadden willen houden en waar ook voldoende belangstelling voor was.

Maar helaas hebben we moeten besluiten dat alle drie deze evenementen, gelet op de huidige situatie, NIET door kunnen gaan. Nogmaals met pijn in ons hart. Maar we hopen dat U allen begrip hebt voor deze maatregel.

Waar we nog wel over nadenken is de Kerstviering. Daarvoor wachten we de persconferentie van begin december af. Bij de uitgave van de ONS kunt U al wel inschrijven voor de Kerstviering. Zet daar aub uw e-mailadres bij zodat we in geval van niet doorgaan U kunnen mailen.

 

Namens het bestuur van KBO-Nispen

Jac Roeken voorzitter

 

Extra mededelingen:

 • De mensen die de reissom voor de Kerstmarktreis al hebben betaald krijgen dit bedrag automatisch teruggestort, u hoeft hiervoor niets te doen.
 • Omdat de Kerstmarktreis niet doorgaat, gaat ook de extra prikdag op 25 november bij Dr. Dom niet door. U kunt de griepprik op de oorspronkelijke dag gaan halen.

December 2021

Afgelast als gevolg van de coronamaatregelen:

 • Kerstreis naar kerstmarkt
 • Modeshow
 • Sinterklaasviering

Kerststukjes maken:

Woensdag 8 december in de Schalm(kerk) te Heerle Aanvang 13.30 uur.

Eigen bijdrage 15 euro. Zelf meebrengen potje van 15 cm doorsnee, snoeischaartje en aardappelschilmesje

Opgave uiterlijk voor 1dec. bij secretariaat: tel: 0165-537848


Biljart:

De competitiewedstrijden zijn volgens wedstrijdschema, die aan de deelnemers zijn uitgereikt.


Medi-gym:

De medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen op maandag en donderdagmorgen. Op donderdagmorgen om10.30 uur zijn er nog plaatsen over voor nieuw deelnemers. Opgave per Telefoon; Tel 0165537848


Wandelen:

Elke woensdagmorgen vanaf Nisipa. Start 09.30 uur.


Hobbyclub:

Woensdag 1 dec.in Nisipa. Aanvang 09.30 uur.


Nispen Vocaal:

Repetitie op dinsdagavond 7 december


Jeu de boules:

Elke woensdag bij goed weer vanaf 13.30 uur bij Nisipa.


Rikken:

Rikken voor Ouderen op maandag 13 dec. -10 jan.-14 febr.

Rikkeizer van de KBO 2022: woensdag 2-9-16-23 febr. en 2 mrt.

De wedstrijden beginnen om 13.30 uur en niet leden zijn ook welkom .


Rabo clubsupport:

De actie van de Rabobank heeft onze vereniging €568, = opgeleverd .

Bedankt dat u op ons gestemd heeft.


Corona maatregelen in Nisipa:

In Nisipa zijn de volgende maatregelen van het RIVM van toepassing:

 • bij binnenkomst handen ontsmetten,
 • vaste zitplaats innemen,
 • bij verplaatsing mondkapje dragen.

Bingo:

De datums van de bingo’s in 2022 in Nisipa zijn:

Maandagmiddag bingo’s:

17 jan.- 21 feb.- 21 mrt. -16 mei. – 20 jun. -19 sept.- 17 okt. – 21 nov.

Aanvang 13.30 uur

Dinsdagavond bingo’s met loterij:

1 feb. – 5 apr. -7 jun-. 6 sept. – 1.nov. Aanvang 19.30 uur.

Op alle bingo’s is iedereen welkom.


Wanneer heb ik een KBO-client ondersteuner nodig:

Clientondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):

In de WMO 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die door de gemeente wordt uitgevoerd, wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatig) en informele (vrijwillige) cliëntenondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een inwoner die een aanvraag doet te wijzen op de mogelijkheid te worden bijgestaan door een cliëntondersteuner. Elke inwoner die bij de gemeente Roosendaal een aanvrage doet voor WMO-ondersteuning moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en waar hij of zij vertrouwen in heeft. Daarom kunnen alle ouderen in de gemeente Roosendaal een beroep doen op de cliëntondersteuners van de KBO. Onze vier deskundige clientondersteuners gaan met u in gesprek over uw situatie en behoefte aan ondersteuning. Zij hebben een degelijke WMO-kennis.

Wat doet een cliëntondersteuner:

Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een WMO-aanvraag doet voor hulpmiddelen, woningaanpassingen of hulp bij de huishouding bij de gemeente Roosendaal. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de wet- en regelgeving en de procedure die door de gemeente wordt gevolgd. De clientondersteuner is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de medewerker van de gemeente (het keukentafelgesprek). Officieel heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoek gesprek correct is. Dat is belangrijk want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kan de cliëntondersteuner u ook helpen om bezwaar te maken.

Wat valt er onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning:

 • Hulp bij het huishouden:
 • Woonvoorzieningen waaronder aanpassingen zoals traplift en een inloopdouche.
 • Mobiliteitsvoorzieningen zoals de deeltaxi-pas en de aanschaf van een scootmobiel.
 • Begeleiding individueel en/of groep zoals dagbesteding.

Nog vragen?

U kunt telefonisch contact opnemen met de drie clientondersteuners van de Kring KBO Roosendaal.

Deze kunt u vinden op de pagina ‘Werkgroep Belangenbehartiging van KBO -Kring gemeente Roosendaalbij ‘Cliënt ondersteuning’

 

Terug naar pagina ‘Nieuwsbrieven’