16-01-2022: Bericht van het bestuur

Beste KBO-leden

Namens het bestuur voor U allen nog een gelukkig en vooral gezond 2022. Middels een klein presentje eind december hebben we als bestuur toch geprobeerd de verbinding met jullie als leden in een  lastig jaar 2021 te onderhouden.

 Ja, wat zal het jaar gaan brengen. En vooral voor onze vereniging,  wat voor activiteiten kunnen en vooral mogen we dit jaar gaan organiseren. Ik kan U verzekeren dat dit voor ons bestuur ook niet eenvoudig is met telkens opnieuw beperkingen. Wij plannen dan weer een en ander maar moeten door de Corona ook weer besluiten dat dit niet door kan gaan. Laat ons hopen dat 2022 toch een jaar wordt waarin we wat meer kunnen gaan doen. Als ik dit stukje schrijf zijn er gisteravond gelukkig  weer wat versoepelingen van kracht geworden en hebben wij voor volgende week weer onze eerste bestuursvergadering gepland om weer opnieuw plannen te maken. Middels de maandelijkse nieuwsbrief en onze website houden we U zo goed als mogelijk op de hoogte van alles. Overigens zijn we wat onze activiteiten betreft ook afhankelijk van Nisipa natuurlijk. Immers ook het open zijn van Nisipa is aan regels gebonden. Verder kunnen we U melden dat door het opheffen van de vereniging Vrouwen van Nispen we een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Bij deze van harte welkom bij KBO-Nispen.

Tot slot. Laten we onze hoop richten op de jaarvergadering op 23 maart die naast het formele gedeelte ook natuurlijk weer een ontspannen gedeelte gaat krijgen met een leuk optreden. Daarnaast hopen wij dat we binnenkort ook kunnen gaan starten met biljarten-kaarten bingo enz. enz. Wij houden U op de hoogte.

Namens bestuur KBO-Nispen

Jac Roeken voorzitter


Terug naar ‘Nieuwsbrieven’