april 2022

Biljarten:

De wedstrijden zijn volgens uitgereikt schema. Prijsuitreiking België op 2 juni.

 

Kaarten:

Rikkeizer gaat door op woensdag 30 maart. en 6 april.

Start 13.30 uur in Nisipa.

 

Medi-gym:

Maandagmorgen (2), dinsdagmiddag (2) en donderdagmorgen (1) in Nisipa.

 

Bingo:

Maandagmiddag bingo start op 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober en 21 november.

Start 13.30 uur in Nisipa.

Dinsdagavond bingo met loterij op 5 april, 7 juni, 6 september en 1 november.

Start 19.30 uur in Nisipa.

Ook niet-leden zijn welkom op alle bingo’s.

 

Modeshow:

Woensdag 20 april door Hoffmans-mode in Nisipa. (Niet-leden zijn ook welkom).

Klik hier voor de flyer en overige informatie.

 

Hobbyclub:

Woensdagmorgen 30 maart, 13 en 27 april en 4 mei

Aanvang 09.30 uur in Nisipa

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen vanuit Nisipa.

Aanvang 09.30 uur.

 

Jeu de boules:

Elke woensdagmiddag op de baan bij Nisipa.

Vanaf 4 mei ’s avonds om 19.00 uur.

 

Fietsen:

Vanaf 4 mei elke woensdag middag.

Start 13.30 uur bij Nisipa.

 

Nispen Vocaal:

De repetities starten weer op 29 maart om 19.30 uur in Nisipa.

Leden van het koor worden per mail geïnformeerd wanneer de bijdrage wordt geïncasseerd.

             

Paasstukjes maken:

We hebben Peets Bloemenshop bereid gevonden om op vrijdagmiddag 8 april in om 13.30 uur deze middag te verzorgen, Peets Bloemenshop zorgt voor al het nodige materiaal.

Prijs per persoon €15, = inclusief kop koffie/thee.

Opgave(Alleen voor leden) graag voor 4 april graag per mail.

Klik op deze link om u op te geven secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl

 

Nieuwe bestuurssamenstelling KBO St. Jozef Afdeling Nispen:

Ad van Meir:                      voorzitter

Jan Gelderblom                  secretaris, coördinator Leaweb en webmaster

Jan van der Sanden:           penningmeester

Ad Uitdehaag:                    vice -voorzitter

Corrie Verbraak-Haperen:    bestuurslid, ledenadministratie en 2e secretaris

Jan van der Heijden:           bestuurslid en 2e penningmeester

 

Afgetreden zijn:

Jac Roeken, Ad Talboom en Marianne Mens-Bastiaanse.

 

Oproep van de KBO Kring Roosendaal

Namens de Kring Roosendaal is er een verzoek of er leden zijn uit de plaatselijke afdeling, die de groep ouderadviseurs en met name thuisadministratie, belastinginvuller en cliëntondersteuner wmo willen versterken. De kosten van instructie en begeleiding worden volledig vergoed door de KBO-Kring. De vraag naar deskundige ondersteuning en advies op oudere leeftijd groeit en daarom zou het prettig zijn dat uit de eigen samenleving mensen bereid zijn die daarin hun vrije tijd een zinvolle invulling geven

 

Ouder-adviseurs KBO-Kring Gemeente Roosendaal

Klik hier voor de namen en telefoonnummers

 

Terug naar pagina ‘Nieuws’