Oktober 2022

Barbecue

Op zaterdag 10 september 2022 was het na 3 jaar eindelijk weer zover, we openden het seizoen 2022-2023 weer als vanouds met een barbecue.

Vanaf 15:30 uur kwamen de eerste BBQ’ers aan op de binnenplaats van Nisipa om onder het genot van een drankje en een praatje te genieten van het heerlijke vlees en hapjes. De middag werd afgesloten met het traditionele toetje dat als vanouds heerlijk was.

Rik-wedstrijden starten weer

Het kaartseizoen gaat weer beginnen! De eerste wedstrijd ‘Rikken voor ouderen’ is op 10 oktober om 13.30 uur in Nisipa.

Themamiddag ‘Testamenten en levensloop’

Woensdagmiddag 19 oktober om 14.00 uur is er na enkele jaren afwezigheid weer een themamiddag. Deze middag komt een lokale notaris het onderwerp ‘Testamenten en levensloop’ uitgebreid toelichten en kunnen vragen hierover gesteld worden. Graag vooraf even aanmelden per telefoon 06-80112015 of per email op secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl dan weten we met hoeveel mensen we rekening moeten houden. Bij binnenkomst staat er voor iedereen een kopje koffie of thee klaar.

Modeshow

Op 26 oktober is er om 13.30 uur in Nisipa weer een modeshow welke georganiseerd wordt door Hoffmans mode. Aansluitend  is er de verkoop van de geshowde mode en ook is er nog een gratis loterij. De toegang is ook gratis en voor iedereen is er een gratis kopje koffie of thee.

Voor in uw agenda

  • 7 december: Reis naar een Kerstmarkt in Duitsland. (Opmerking webmaster: In de papieren nieuwsbrief staat 7 november dat is fout!)
  • 14 december: Kerstviering in Nisipa.

In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie hierover en vanaf dan kunt u zich voor de reis en voor de Kerstviering aanmelden.

Onze activiteiten deze maand

De agenda met alle activiteiten van deze maand en de volgende maanden vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  Kies in het menu ‘Agenda’

Biljarten:              Geen info ontvangen.

Bingo:                  Op 17 oktober is er om 13.30 uur een middagbingo.
                             De eerste avondbingo is op 1 november om 19.30 uur met aansluitend een loterij met mooie prijzen.

Fietsen:                Het fietsseizoen wordt op 28 september afgesloten met een fietstocht met lunch.

Hobbyclub:           Op woensdag 12 en 26 oktober om 09.30 uur in Nisipa.

Jeu de boules:      Elke woensdag om 14.00 uur op de binnenplaats van Nisipa.

Kaarten:                Het kaartseizoen gaat weer beginnen. (info op pagina 1)

MediGym:            Elke maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend.

Modeshow:          Woensdagmiddag 26 oktober om 14.00 uur. (info op pagina 1)

Nispen Vocaal:     Op 11 en 25  oktober om 19.30 uur repetities van het koor.
                               Op 13 oktober om 14.00 u een optreden bij St. Michaël in Essen.

Wandelen:             Elke woensdag, start om 9.30 uur vanaf Nisipa.

Themamiddag:     Woensdagmiddag 19 oktober om 14.00 uur. (info op pagina 1)

Rabo ClubSupport

Het stemmen is gesloten, het wachten is nu op de bekendmaking van het aan KBO Nispen toegekende bedrag.

Werkgroep Belangenbehartiging KBO Kring Gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente?
Maak dan altijd gebruik van de vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners van
KBO Kring gemeente Roosendaal.

U vindt de namen en telefoonnummers op onze website www.kbo-nispen.nl
Kies in het menu ‘Onze vereniging’ en kies dan ‘Werkgroep belangenbehartiging’.

De werkgroep belangenbehartiging heeft een stukje geschreven waarin de ‘Cliëntondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)’ wordt toegelicht.
U vindt dit stukje op onze website www.kbo-nispen.nl
Kies in het menu ‘Onze vereniging’ en kies dan ‘Werkgroep belangenbehartiging’ onderaan op de pagina klikt u de link ‘WMO Cliëntondersteuners’ onderaan op de pagina die dan verschijnt vindt u het stukje van de wergroep.