december 2022

Modeshow najaar 2022

Op 26 oktober was in Nisipa de najaars modeshow van Hoffmans Mode.
De modeshow werd zoals altijd goed bezocht en de geshowde mode viel bij de bezoekers goed in de smaak.
Na de modeshow was er nog een loterij met leuke prijzen.
 

Reis naar de Kerstmarkt in Oberhausen (Dld)Op woensdag 7 december staat de busreis naar de Kerstmarkt in Oberhausen (Dld) gepland. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus. Als u nog mee wilt gaan kunt u zich tot 25 november opgeven met een email naar janvdh1949@gmail.com of met een telefoontje naar 06-2706 1520. Meer informatie over de reis vindt u in de vorige nieuwsbrief en op de website.

Kerstviering in Nisipa

Dag-programma Kerstviering 14 december in Nisipa:

10:30 u     Ontvangst met een kopje koffie of thee en een bonbonnetje.

11:00 u     Welkomstwoord door onze voorzitter Ad van Meir.

11:15 u     Viering met Claude Covemaeker en ons koor Nispen Vocaal.

12:00 u     Pauze met verkoop van loten voor de loterij.

12:30 u     Lunch

14:00 u     Middagprogramma muzikaal omlijst door de zangeres Marianne met een speciaal Kerstprogramma.

16:00 u     Loterij met mooie prijzen.

De bijdrage  voor deze Kerstviering bedraagt € 12,50 per persoon. Doe zelf geen betalingen want het bedrag zal enkele dagen vóór de Kerstviering automatisch worden geïncasseerd door de penningmeester.
Opgeven voor de Kerstviering kunt u tot 7 december bij voorkeur met een email bij secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of telefonisch op 06-8011 2015, graag ook het aantal personen en uw voorkeur voor de lunch (vlees of vis) opgeven.

Seniorenbeurs in Veldhoven
Van 17 t/m 22 januari 2023 is de Seniorenbeurs in Veldhoven. Alle leden van KBO Brabant krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een korting van € 4,= op de normale toegangsprijs van € 10,=
Ook hebben wij 15 gratis toegangskaarten ontvangen voor de bezorgers van deze nieuwsbrief en Ons Magazine. Bezorgers die een (of twee) vrijkaart(en) willen hebben, kunnen die ophalen bij het bestuur.
De flyer met meer informatie vindt u op het mededelingenbord in Nisipa. Ook op de website www.seniorenexpo.nl vindt u de nodige informatie.

Kerststukjes maken
Op 15 december kunt u vanaf 14.00 u in Nisipa samen Kerststukjes maken. Deze middag wordt verzorgd door Peets Bloemenshop en de kosten, voor alles wat u nodig hebt deze middag, zijn € 17,50 per Kerststukje. Opgeven kan tot 8 december op email vanmeir@home.nl en op telefoonnummer 06-3464 3483

Onze activiteiten deze maand
De agenda met alle activiteiten van deze maand en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  Kies in het menu ‘Agenda’
Biljarten:           Senioren Biljart: 1, 8, 13 en 15 dec.
                        België-Nederland: 5 dec.
                        Gemeentelijke competitie: 12 en 19 dec.
                        Onderlinge competitie: 9 en 16 dec.
                         Meer informatie over deze wedstrijden vindt u in de ‘Agenda’ en op de pagina ‘Biljarten’ op de website.

Hobbyclub:         Op woensdag 7 en 21 december om 09.30 uur in Nisipa.

Jeu de boules:    Elke woensdag om 14.00 uur op de binnenplaats van Nisipa.

Kaarten:            Rikken voor ouderen 3e ronde op 12 december 13.30 uur.

MediGym:          Elke maandagochtend, dinsdagmiddag en donderdagochtend.

Nispen Vocaal:    Repetitie: 20 december
                        Optredens: 1 dec Gasthuis Essen(B), 9 dec Pastorie Nispen, 14 dec Kerstviering Nisipa en 23 dec St Michael Essen (B)

Sinterklaas:        Vanwege zijn drukke agenda heeft de Sint dit jaar besloten niet naar Nisipa te komen maar zijn tijd te geven aan de kleine kinders van Nederland.

Wandelen:         Elke woensdag, start om 9.30 uur vanaf Nisipa.

De Kerst- en Nieuwjaarssluiting van Nisipa is van 23-12-2022 t/m 08-01-2023

Contributie 2023

De contributie voor het lidmaatschap  van KBO Nispen over 2023 bedraagt voor een volledig lidmaatschap € 24,= per jaar.
Voor gastleden  bedraagt de contributie  € 12,= per jaar.
De incasso van de contributie  zal plaatsvinden  op of rond 31 januari 2023 voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in januari 2023 een contributienota.

Bijdrage medi-gym en Nispen Vocaal 2023
De leden van de medi-gym en van het koor Nispen Vocaal zullen begin 2023 worden geïnformeerd over de bijdrage voor 2023.

Werkgroep Belangenbehartiging KBO Kring Gemeente Roosendaal
Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente? Maak dan altijd gebruik van de vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners van KBO Kring gemeente Roosendaal.
U vindt de namen en telefoonnummers op onze website www.kbo-nispen.nl
Kies in het menu ‘Onze vereniging’ en kies dan ‘Werkgroep belangenbehartiging’.

Ter afsluiting nog een ingezonden stukje:
Ode aan de Rollator
O rollator als ik jou niet had, dan kon ik alleen niet meer op pad.
O rollator als ik jou niet bezat, dan lag ik vele keren op mijn gat.
O rollator wat fijn dat jij bestaat, jij bent mijn steun en toeverlaat.
Je gaat overal met me naar toe, en ben ik onderweg een beetje moe,
Dan zet ik mij even op jouw plankje neer, en na een poosje gaat het weer.
Met een zware boodschappentas sjouwen is voorbij, dat vervoer jij heel gemakkelijk voor mij.
Je overheerst het beeld op pleinen en straten, onderweg al rustend even met iemand praten.
Wel de rem even vast aangetrokken, anders komen er zeker brokken.
Wil je er uit even fijn, dan hoef je niemand tot last te zijn.
Je hoeft je er echt niet voor te schamen, iedere gebruiker zal dat beamen.
De uitvinder van de rollator ons aller vriend, heeft de hoogste onderscheiding verdiend.
Als je dus niet meer alleen kan gaan staan, schaf dan de rollator aan,
Hij verrijkt je hele bestaan!!