Maart 2023

 

Nispen Vocaal op Korenmiddag in Keijenburg

Zondagmiddag 12 februari was er een gezellige  ‘Korenmiddag’ in de Keijenburg in Roosendaal. Naast ons eigen koor ‘Nispen Vocaal’ traden ook het ‘Meanderkoor’, ‘de Vrolijke Noten’ en de zanggroep ‘Melody’ op.

 

Rikken

De laatste wedstrijd in de competitie ‘Rikken voor ouderen 2022-2023’ is gespeeld. Op de eerste drie plaatsen zijn geëindigd: 1e Frieda van Nijnatten, 2e Wil Roeken en 3e Marjan Verduin. De wedstrijden in de competitie ‘Rikkeizer 2023’ zijn gestart.

 

Ledenbestand

Afgelopen periode is dhr. B.F. Geers overleden. We wensen de nabestaanden van dhr. Geers veel sterkte met dit verlies.

Als nieuwe leden hebben we Frans en Annie Klaassen-Jongeneelen en Joke Leijdekkers-Jaspers mogen verwelkomen, welkom bij KBO Nispen!

 

Toneelvoorstelling Onderling Kunstgenot Nispen

Onderling Kunstgenot Nispen geeft op 29 maart weer een toneelvoorstelling voor de leden van KBO Nispen. Gespeeld wordt de tragikomedie ‘Bloemstuk’

Meer informatie vindt u in de vorige nieuwsbrief.

De entreeprijs is € 10,00 inclusief één consumptie.

Als u naar deze toneelvoorstelling wilt gaan, graag vóór 6 maart even opgeven op secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of telefonisch op 06-8011 2015.

 

Voor in de agenda

Op 7 mei organiseert ons koor een Korenmiddag in Nisipa. Het is al weer een paar (corona)jaren geleden dat deze middag georganiseerd werd, maar het was altijd een gezellige muzikale middag samen met enkele andere koren uit de buurt.

 

Jaarvergadering

De Jaarvergadering is op woensdag 22 maart, we hebben weer gezorgd voor een lunch (belegde broodjes), voor muziek en een loterij op het einde van de middag.

De agenda voor deze dag ziet er als volgt uit:

 • 10:30 uur Ontvangst met een kopje koffie of thee. (De zaal is niet eerder open!)
 • 11:00 uur Opening van de Jaarvergadering door de voorzitter. Met aansluitend:
  • Goedkeuring notulen vorige vergadering dd 23 maart 2022. Deze notulen kunt u lezen op de website. In het menu onder ‘Activiteiten’ >  ‘Jaarvergadering’.
  • Presentatie van het algemene jaarverslag door de secretaris.
  • Presentatie van het financiële jaarverslag door de penningmeester.
  • Presentatie van de kascontrole door de kascontrole commissie.
  • Samenstelling kascontrole commissie voor het jaar 2023.
  • Presentatie van de begroting 2023 door de penningmeester met aansluitend de contributie voor het lidmaatschap 2024.
  • Bestuursbeleid waarbij de leden hun op- en aanmerkingen over het afgelopen jaar kunnen geven. Maar ook zeker hun visie en ideeën voor het komende jaar kunnen delen met het bestuur. Vanuit het bestuur wordt hoe om te gaan met  ‘Armoede en eenzaamheid’ als belangrijk beleidspunt gezien.
  • Mededelingen: Hierin zullen onder andere de activiteiten ‘Themamiddag’, de voorjaarsreis en ‘Meerdaagse reizen’ besproken worden. Ook is er nog steeds behoefte aan uitbreiding van het bestuur m/v. Als u het eens wilt proberen meldt het dan even bij het bestuur, dan kunt u proberen of het u bevalt. De inbreng van de leden is hier ook zeker welkom!
  • (Later binnengekomen, staat niet in de papieren nieuwsbrief) Marc Lindeijer Pastoor van de Sint-Norbertusparochie komt zich voorstellen en zal onderandere wat vertellen over de zaken rond de Nispense kerk.
 • 12:30 uur Lunch
 • 13:30 uur Start van het  middag programma waar u bij de muzikale omlijsting door het ‘Trio Sfeer’ kunt genieten van een praatje, een drankje en op het eind van de middag bent u weer op de hoogte van alle ‘nieuws’ uit Nispen en omstreken en kan de loterij beginnen met als hoofdprijs een busreis uit ons eigen busreizen programma van dit jaar.  

Als u naar deze informatieve en gezellige dag wilt komen, graag uiterlijk op woensdag 15 maart opgeven met een email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of telefonisch op 06-8011 2015. Vermeld daarbij aub ook uw  adres en aantal personen, dan zorgt het bestuur voor voldoende broodjes en koffie/thee.

 

Onze activiteiten deze maand

De agenda met alle activiteiten van deze maand en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  Kies in het menu ‘Agenda’

Biljarten: Senioren Biljart: 2, 7 en 9 maart.
  België-Nederland: 17 en 29 maart.
  Gemeentelijke competitie: 6, 20 en 24 maart. 
  Onderlinge competitie: 3, 10, 17 en 24 maart
  Meer informatie over deze wedstrijden vindt u op de website op de pagina’s  ‘Agenda’ en ‘Biljarten’.
   
Bingo: Op maandagmiddag 27 maart om 13:30 u in Nisipa.
   
Hobbyclub: Op woensdag 8 en 22 februari en op 1 maart om 09.30 uur in Nisipa.
   
Jeu de boules: Elke woensdag om 14.00 uur op de binnenplaats van Nisipa.
   
Kaarten: Rikkeizer 2023: laatste wedstrijd 1 maart 13.30 u in Nisipa.
   
MediGym: Elke maandag en donderdag ochtend om 9:30 en 10:45 uur,
  en elke dinsdag middag om 13:45 en 15:00 uur.
   
Nispen Vocaal: Repetities: 14 en 28 maart in Nisipa.
  Optreden: 16 maart in Parochiezaal “Den Baptist” in Essen.
   
Wandelen: Elke woensdag, start om 9.30 uur vanaf Nisipa.

 

Werkgroep Belangenbehartiging KBO Kring Gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente? Maak dan altijd gebruik van de vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners van KBO Kring gemeente Roosendaal.

U vindt de namen en telefoonnummers op onze website www.kbo-nispen.nl

Kies in het menu ‘Onze vereniging’ en kies dan ‘Werkgroep belangenbehartiging’.