September 2023

Terugblik op de afgelopen maanden

Fietstocht op 23 augustus

Op 23 augustus ging de fietstocht naar Bosrust in Klein Horendonk in België.

Na een rit van bijna 18 km was het genieten in de schaduw op het terras.

 

Diamanten bruiloft in Nispen

In Nispen was er een groot feest te vieren. Ad en Mien Uijtdehaag waren op 3 augustus namelijk 60 jaar getrouwd. Deze diamanten bruiloft kon natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. De buurtgenoten kunnen het zeker niet gemist hebben, want hun huis was versierd met een ereboog.

Onder de vele felicitaties die ze hebben mogen ontvangen was er zelfs een van Willem Alexander en Maxima. Van de gemeente Roosendaal ontvingen ze hun originele trouwakte uit 1963, mooi ingelijst.

Al met al is deze mooie dag weer een herinnering om met plezier naar terug te kijken.

Ad en Mien, namens KBO Nispen hartelijk gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal! Op naar jullie briljanten huwelijksfeest.

 

Wijzigingen van uw gegevens

Als uw gegevens wijzigen zoals uw adres, uw telefoonnummer of uw emailadres, dit graag doorgeven aan Corrie Verbraak. email cojac@home.nl

Wijzigingen ledenbestand sinds de vorige nieuwsbrief

Afgelopen periode zijn Marianne Mens-Bastiaanse en Jo van Zundert-Hellemons overleden en hebben J. Born en Piet Swinne hun lidmaatschap wegens verhuizing opgezegd. Er zijn geen nieuwe leden bijgekomen.

Wij wensen de nabestaanden van Marianne en van Jo veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Vakantiesluiting Nisipa

De vakantiesluiting van Nisipa is weer voorbij, de activiteiten zoals de jaarlijkse barbecue, het biljarten, de bingo’s, het bloemstukjes maken, de hobbyclub, het kaarten, de medigym, de modeshow en de repetities van Nispen vocaal kunnen weer worden opgestart.

Het bestuur wenst alle deelnemers aan de activiteiten een fijn en gezellig seizoen 2023-2024 toe met veel activiteitenplezier.

 

Barbecue

De barbecue is op 9 september vanaf 15:00 uur op de binnenplaats van Nisipa en wordt ook dit jaar weer verzorgd door onze ‘dorpsslager’.

De slager verzorgt ook dit jaar weer het bereiden van het vlees op de barbecue, de salades en het traditionele verrassingstoetje.

U kunt zich tot uiterlijk maandag 4 september opgeven voor de barbecue bij Jan Gelderblom email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of telefoon 06-8011 2015. Vermeld even uw naam, uw adres en met hoeveel personen (lid van KBO Nispen) u komt. De bijdrage in de kosten voor deze barbecue bedraagt € 24,00 per persoon en wordt ongeveer één week voor de barbecue door onze penningmeester automatisch van uw rekening afgeschreven.

 

Om alvast te noteren in uw agenda

18 oktober         13:30 u     Themamiddag DigiD (zie stukje hieronder)

25 oktober         13:30 u     Najaar- en wintermodeshow in Nisipa

29 november      14:00 u     Komt Sinterklaas naar Nisipa

13 december      10:30 u     Kerstviering in Nisipa

 

Najaar busreis naar Vijfheerenlanden en Vijf-Sluizentocht

Op woensdag 6 september vertrekken we om 08:15 uur voor de najaar busreis met een prachtige route door Vijfheerenlanden en een boottocht langs de 5 sluizen in deze regio.

Een uitgebreide omschrijving vindt u in de vorige nieuwsbrief en op de website.

Omdat de bus vol zit kunt zich niet meer opgeven voor deze dagtocht. U kunt zich nog wel aanmelden bij Jan van der Heijden via email janvdh49@ziggo.nl of telefonisch op 06-2706 1520, u wordt dan op de reservelijst gezet.

 

Themamiddag DigiD

Naar aanleiding van het succes van de themamiddag ‘Veilig online’ van 26 april jongstleden hebben we contact opgenomen met de Bibliotheek West Brabant en zij hebben toegezegd voor KBO Nispen een workshop ‘Werken met DigiD’ te willen verzorgen.

Deze middag is op woensdag 18 oktober van 13:30 tot 15:30 in Nisipa.

In de workshop (± 2 uur) wordt uitgelegd wat DigiD is en kunt u zien hoe je inlogt bij websites van de overheid. Daarnaast krijgt u een inkijkje in handige sites die je met behulp van je DigiD kunt inzien.

Als u interesse heeft in deze workshop ‘Werken met DigiD’ kunt u zich hiervoor aanmelden bij Jan Gelderblom via email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of telefoon 06-8011 2015. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden, u krijgt zelfs een kopje koffie van KBO Nispen.

 

Stamtafel in Nisipa

In het kader van ‘Bestrijding van eenzaamheid’ heeft het bestuur contact gezocht met de gemeente Roosendaal. Een van de projecten van de gemeente is de stamtafel welke voor Nispen gehouden wordt in Nisipa.

De stamtafel biedt de inwoners van de Gemeente Roosendaal een dag- en vrijetijdsbesteding. Het activiteiten aanbod wordt samen met de inwoners vorm gegeven en is vrij toegankelijk. De stamtafel in het kort:

  • Een dag- en vrijetijdsbesteding, opgezet vanuit de behoefte en het initiatief van de inwoner.
  • De activiteiten zijn kosteloos en toegankelijk voor alle inwoners van de Gemeente Roosendaal
  • Een ontmoetingsplek waar inwoners van de Gemeente Roosendaal laagdrempelig kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, om elkaar te ontmoeten en om met elkaar of met onze vrijwilligers en professionals in gesprek te gaan.

Elke donderdag is er een Stamtafel in Nisipa van 10:00 tot 16:00u.

 

Rabo ClubSupport 2023

Als coöperatieve bank geeft Rabobank elk jaar een deel van de winst terug aan de samenleving. Want we geloven dat clubs en verenigingen onze samenleving sterker maken.Aan u als Rabo-lid nu de vraag: Welke club verdient de steun van

Rabo ClubSupport?

Laat het weten door uw stem uit te brengen op KBO Nispen. Dit jaar kan dat van 4 t/m 26 september. Dat is goed voor KBO Nispen en geweldig voor de Nispense samenleving.

 

Openlucht Theater Nispen

Op onze website (Hoofdmenu > Onze activiteiten > Niet door KBO Nispen georganiseerd > Openlucht Theater Nispen) vindt u uitgebreide informatie en foto’s van het gehele programma van 2023 van het Openlucht Theater Nispen.

 

Onze activiteiten deze maand

Barbecue Op 09-09, om 15:00 u, Barbecue opening seizoen, op binnenplaats Nisipa
   
Biljarten Belg-Ned Op 29-08, 11-09, 28-09, om 13:00 u, Zie ‘Agenda’ op website voor meer informatie
   
Biljarten Gemeente Op 04-09, 19-09, om 13:00 u, Zie ‘Agenda’ op website voor meer informatie
   
Biljarten Onderling Op 01-09, 08-09, 15-09, 22-09, 29-09, om 13:00 u, Zie ‘Agenda’ op website voor meer informatie
   
Biljarten Wouw Op 05-09, 07-09, 07-09, 12-09, 14-09, 14-09, 19-09, 21-09, 28-09, 28-09, om 13:00 u, Zie ‘Agenda’ op website voor meer informatie
   
Bingo (avond) Op 05-09, om 19:30 u, Avond bingo, in Nisipa
   
Bingo (middag) Op 25-09, om 13:30 u, Middag bingo, in Nisipa
   
Busreis Op 06-09, om 08:15 u, Vijfheerenlanden en 5-sluizen boottocht, vanaf parking NSV
   
Fietsen Op 30-08, 13-09, 20-09, 27-09, om 13:30 u, ca 25 km met terrasstop, vanaf Nisipa
   
Jeu de boules Op 30-08, 06-09, 13-09, 20-09, 27-09, om 19:00 u, Op de binnenplaats, Nisipa
   
Nispen Vocaal Optr Op 07-09, Avoord loc Kloostergaard Etten Leur  14:00 u    Op 12-09, Bloemschevaert Roosendaal  14:00 u
   
Nispen Vocaal Rep Op 29-08, 26-09, om 19:30 u, Repetitie, in Nisipa
   
Wandelen Op 30-08, 06-09, 13-09, 20-09, 27-09, om 09:30 u, Tocht van ca 2 1/2 uur , vanaf Nisipa

 

De agenda, op datumvolgorde, met meer info over alle activiteiten van deze en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  > ‘Agenda’.

 

Werkgroep Belangenbehartiging KBO Kring Gemeente Roosendaal

U vindt de namen en telefoonnummers van de vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners op onze website www.kbo-nispen.nl > ‘Onze vereniging’ > ‘Werkgroep Belangenbehartiging’.

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en Ons Magazine verschijnen op 26 september.

Terug naar pagina ‘Nieuwsbrieven’