Januari 2024

 

Terugblik op de afgelopen periode

29-11: Sinterklaasmiddag in Nisipa

Op 29 november had Sinterklaas voor het eerst in vier jaar weer tijd om KBO Nispen te bezoeken.

De leden werden ontvangen met een kopje koffie/thee met een heerlijk stuk banketstaaf en nadat Sinterklaas was gearriveerd kon het feest echt beginnen.

Het is mede dankzij de vele leden van KBO Nispen die de middag bezochten, maar zeker ook dankzij Jack Buijs, die de muzikale invulling van de middag verzorgde, een hele mooie en gezellige middag geworden.

 

Vooruitblik op de komende maand

15-12: Kerststukjes maken

Op vrijdag 15 december is het weer tijd om Kerststukjes te gaan maken.

Het maken van de Kerststukjes wordt begeleid door Peet’s Bloemenshop die ook de benodigde materialen verzorgd. We beginnen om 13:30 uur in Nisipa.

16-01: Optreden van Nispen Vocaal in Veldhoven

Op 16 januari 2024 treedt ons koor op, op de Senioren Expo in Veldhoven. Het koor gaat met de bus naar Veldhoven en terug. Als u mee wilt rijden (kosten € 17,50 per persoon inclusief toegang tot de beurs) kunt u zich opgeven bij Jan Gelderblom email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of bel even 06-8011 2015.

 

Activiteitenagenda van 18-12-2023 t/m 31-01-2024
Activiteit Omschrijving
Biljarten Belg-Ned Op 22-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Gemeente Op 18-12, 17-01, 29-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Onderling Op 21-12, 12-01, 19-01, 26-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Wouw Op 09-01, 11-01, 15-01, 18-01, 23-01, 25-01, 30-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Bingo (middag) Op 29-01 om 13:30 uur, Maandagmiddag bingo, in Nisipa.
   
Jeu de boules Op 20-12, 27-12, 10-01, 17-01, 24-01, 31-01 om 13:30 uur, Op de binnenplaats, Nisipa.
   
Kaarten Op 18-12, 22-01, 31-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Koor Optreden Op 18-12, 19-12, 21-12, 16-01, 18-01; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Koor Repetitie Op 09-01, 23-01; om 14:00 uur in Nisipa
   
Line dansen Op 18-12, 08-01, 15-01, 22-01, 29-01 om 19:30 uur, Line dansles, in Nisipa.
   
MediGym Op 21-12, 11-01, 18-01, 25-01 om 09:30 en 10:45 uur, Gym oefeningen, in Nisipa.
   
Wandelen Op 20-12, 27-12, 10-01, 17-01, 24-01, 31-01 om 09:30 uur, Tocht van ca 2 1/2 uur met koffiepauze, vanaf Nisipa.

De agenda, op datumvolgorde, met meer info over alle activiteiten van deze en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  > ‘Agenda’

 

Sluiting Nisipa:

Nisipa is gesloten van 22 december tot en met 7 januari.

 

Contributie en bijdragen 2024

Contributie 2024

De contributie voor het lidmaatschap  van de KBO Nispen  over 2024 bedraagt voor leden € 26,= per jaar. Voor gastleden  bedraagt de contributie  € 13,= .

De incasso van de contributie  zal plaatsvinden  op of rond 31 januari 2024 voor leden die een machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt. Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in januari 2024  een contributienota.

Bijdragen 2024

De leden van: de Medigym , het Line-dansen en het koor Nispen Vocaal zullen in januari 2024 nader worden geïnformeerd over de bijdragen over  2024.

 

Carnaval 2024

Op zondag 4 februari 2024 vanaf 14:00 uur organiseert de Stichting Carnaval Nispen in Nisipa het Ouwe Aope Bal.

Meer info vindt u in de volgende nieuwsbrief.

 

Overige mededelingen

Wijzigingen in uw gegevens doorgeven

Als uw gegevens wijzigen zoals uw adres, uw telefoonnummer of uw emailadres, dit graag doorgeven aan Corrie Verbraak. email cojac@home.nl

Wijzigingen in het ledenbestand

Afgelopen periode zijn Roland Sterker en Magda van Ginderen lid geworden en is Ries Swanink overleden. Wij heten Roland en Magda hartelijk welkom bij KBO Nispen en wensen de nabestaanden van Ries veel sterkte met dit grote verlies.

 

Werkgroep Belangenbehartiging KBO Kring Gemeente Roosendaal

Ouderenadviseurs: Belastinginvullers:  
Dhr. B. Aanraad 0165-561 785 Dhr. S. van den Berg  06-4801 6771
Dhr. A. Jacobs 0165-552 457 Dhr. B. Aanraad             06-2129 8167
Dhr. F. Peeters 0165-553 038 Dhr. A. van Hoof 0165-529 271
Dhr. W. Maas 0165-504 562 Dhr. A. Jacobs 0165-552 457
    Dhr. A. van Hemert   06-3828 2828
Cliënt ondersteuning: Dhr. J. Schenk           06-2478 5410
Dhr. B. Aanraad 0165-561 785 Dhr.J. Pietjouw 06-5312 9505
Dhr. W. Maas 0165-504 562 Dhr. J. Voeten 06-4014 3539

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en Ons Magazine verschijnen op 23 januari.

Deze nieuwsbrief en alle nieuwsbrieven van dit jaar en het vorig jaar vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl in het ‘Hoofdmenu’ onder ‘Nieuwsbrieven’.

 

Terug naar pagina ‘Nieuwsbrieven’