maart 2024

Terugblik op de afgelopen periode

29-01 en 06-02: Bingo

De eerste bingo’s van dit jaar, zijn weer geweest. Op 29 januari was er de middagbingo en op 6 februari was de eerste avondbingo van dit jaar.

De prijzentafel was weer goed gevuld en Toos van de Mast maakte de nummers bekend en zorgde ervoor dat de gemelde bingo’s niet vals waren.

Het was niet alleen bingo, ook was er tijd voor een praatje en een drankje.

Al met al een mooie start van het bingoseizoen 2024!

 

Vooruitblik op de komende periode

19-03: Franciscusdag Norbertusparochie

Op dinsdag 19 maart 2024 wordt in de St. Josephkerk en in Buurthuis Keijenburg de Franciscusdag van de Norbertusparochie gehouden. De dag is bedoeld voor alle senioren in Roosendaal en Nispen die hun geloof bij de tijd willen houden.

Wilt u een inspirerende dag met aandacht voor geloofsverdieping, ontmoeting en ontspanning teken dan 19 maart 2024 aan in uw agenda. 

 

06-03: Themamiddag ‘Brandveilig wonen’

De brandweer geeft op 6 maart om 13:30 uur in Nisipa een voorlichtingsmiddag over brandveilig wonen.

Weet u wat u moet doen bij brand of wat u juist niet moet doen?

Hoe kun je brand voorkomen? Wat zijn de risico’s bij u? Bij de voorlichting krijgt u antwoord op al deze vragen en nog veel meer! De themamiddag is voor u gratis te bezoeken, u krijgt van KBO zelfs een kopje koffie/thee.

Wel graag even opgeven voor deze middag, dat kan tot 4 maart bij Jan Gelderblom via het emailadres secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of met de telefoon op 06-8011 2015.

Tot ziens op deze informatieve middag.

 

10-03: Korenmiddag

Ons koor Nispen Vocaal organiseert op zondag 10 maart om 13:00 uur een korenmiddag met drie gastkoren. Naast ons eigen koor treden op:

0  het shantykoor ‘De Markmakkers’ uit Oudenbosch,

0  het gezelligheidskoor ‘Doucement’ uit Roosendaal

0  het kinderkoor ‘Suitekids’ uit Roosendaal olv Martine van de Kar.

De toegang is gratis en de zaal van Nisipa gaat open om 12:30 uur.

Wel graag even opgeven voor deze middag, dat  kan tot 7 maart bij Jan Gelderblom via emailadres secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of met de telefoon op 06-8011 2015.

 

27-03: Jaarvergadering

Op woensdag 27 maart is het weer tijd voor de jaarvergadering.

De toegang is gratis en de zaal van Nisipa gaat open om 10:30 uur.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

10:30 uur  Ontvangst met een kopje koffie of thee. (De zaal is niet eerder open!)

11:00 uur  Opening van de Jaarvergadering door de voorzitter.

De uitgebreide agenda van de jaarvergadering vindt u op pagina 6 van deze nieuwsbrief.

12:30 uur  Lunch

13:30 uur  Start van het  middag programma waar u, bij de muzikale omlijsting door het zangduo Annelieke en Henk, kunt genieten van een gezellige middag met een praatje, een drankje en veel muziek om naar te luisteren en om mee te zingen. Op het eind van de middag bent u weer op de hoogte van alle ‘nieuws’ uit Nispen en omstreken.

Ter afsluiting van de dag is er de traditionele loterij met als hoofdprijs een busreis uit ons eigen busreizen programma van dit jaar.  

Als u naar de informatieve jaarvergadering en de gezellige middag wilt komen, kunt u zich tot 19 maart opgeven voor deze dag.

Dat kan bij Jan Gelderblom via email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of met de telefoon op 06-8011 2015.

Wilt u dan ook uw adres en het aantal personen vermelden, dan zorgt het bestuur voor voldoende broodjes en koffie/thee.

 

28-03: Paasstukjes maken

Nog net voor Goede Vrijdag en Pasen gaan we in Nisipa nog Paasstukjes maken.

We beginnen om 13:30 uur en de zaal is open vanaf 13:00 uur.

De middag wordt verzorgd door Peet’s Bloemenshop uit Roosendaal.

De kosten voor alle materialen die nodig zijn bedragen € 17,50 per persoon.

Wel graag vóór 21 maart opgeven voor deze middag, dat kan bij Ad van Meir via email vanmeir@home.nl of met de telefoon op 06-3464 3483.

 

20-03: Toneelvoorstelling Onderling Kunstgenot uit Nispen

Hierbij worden de leden van KBO Nispen uitgenodigd voor onze try-out voorstelling op 20 maart 2024.

Komt het zien, wij spelen de verwarrende komedie “NIET BIJ ONS”

Al bijna half acht, je moet opschieten want je wilt wel een goede plaats in de zaal.

Je hebt een gezellig avondje toneel voor de boeg. Je vraagt je af wat ze dit jaar van de voorstelling gemaakt hebben, wie er allemaal meespelen en of er bekenden in het publiek zitten.

Je hebt gedoucht, je bent omgekleed en er helemaal klaar voor.

Maar heb jij je weleens afgevraagd hoe de toneelclub tot deze voorstelling komt? Hoelang oefenen ze voor een voorstelling, wie maakt de stukkeuze, hoe verloopt het repetitieproces, zouden ze veel lol hebben of zijn er misschien wel onderlinge irritaties?

We laten het dit jaar zien, tillen een flinke tip van de sluier op over alles wat er achter de schermen gebeurt en dat is heel wat bij een toneelvereniging!

Aanvang 20:00 uur Entreeprijs € 12,00 inclusief 1 consumptie.

Opgeven voor deze toneelavond? Dat kan tot 13 maart bij Jan Gelderblom via het emailadres secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of met de telefoon op 06-8011 2015.

Wel even opgeven met hoeveel personen u komt.

 

Activiteitenagenda van 26-02-2024 t/m 31-03-2024
Activiteit Omschrijving
Biljarten Belg-Ned Op 04-03, 18-03; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Gemeente Op 26-02, 11-03, 25-03; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Onderling Op 01-03, 08-03, 15-03, 22-03; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Wouw Op 27-02, 01-03, 05-03, 07-03, 12-03, 14-03, 19-03, 21-03, 26-03, 28-03; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Bingo (middag) Op 26-02, 25-03 om 13:30 uur, Maandagmiddag bingo, in Nisipa.
   
Bloemstukjes maken Op 28-03 om 13:30 uur, Paasstukjes maken, in Nisipa.
   
Hobbyclub Op 28-02, 06-03, 13-03, 20-03 om 09:30 uur, Handwerk- klets- en koffieclub, in Nisipa.
   
Jaarvergadering Op 27-03 om 10:30 uur, Jaarvergadering met feestelijke middag, in Nisipa.
   
Jeu de boules Op 28-02, 06-03, 13-03, 20-03 om 13:30 uur, Jeu de boules vrije aanloop, op binnenplaats Nisipa.
   
Kaarten Op 28-02; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Koor Optreden Op 10-03 om 13:00 uur, Korenmiddag met 3 gastkoren, in Nisipa.
   
Koor Repetitie Op 27-02, 12-03, 26-03 om 14:00 uur, Repetitie Nispen Vocaal, in Nisipa.
   
Line dansen Op 26-02, 04-03, 11-03, 25-03 om 19:30 uur, Linedance les, in Nisipa.
   
MediGym 1-do Op 29-02, 07-03, 14-03, 28-03 om 09:30 uur, Medigym les, in Nisipa.
   
MediGym 2-do Op 29-02, 07-03, 14-03, 28-03 om 10:45 uur, Medigym les, in Nisipa.
   
Nisipa gesloten Op 29-03 Sluiting Nisipa Goede vrijdag.
   
Themamiddag Op 06-03 om 13:30 uur, Brandveilig wonen met Brandweer Roosendaal, in Nisipa.
   
Wandelen Op 28-02, 06-03, 13-03, 20-03 om 09:30 uur, Wandeltocht ca 2 1/2 uur met koffiepauze, vanaf Nisipa.

De agenda, op datumvolgorde, met meer info over alle activiteiten van deze en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  > ‘Agenda’

 

Medigym

De medigym wordt vanaf dit jaar verzorgd door een professionele gymdocent, van Aleco uit Roosendaal, die gespecialiseerd is in ouderengym. De mensen die deelnemen aan de gymlessen zijn zeer tevreden over de inhoud van de lessen maar ook over de manier hoe de lessen gegeven worden.

Op de foto hierboven krijgt u een sfeerindruk van de lessen.

De lessen worden gegeven op donderdagochtend om 09:30 en om 10:45 uur.

In de les van 10:45 uur is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Als u denkt “Dat zou ik misschien wel leuk vinden” bent u welkom om een keer te komen kijken en misschien ook te proberen of het iets voor u is.

Als u meer informatie wilt over de medigym kunt u contact opnemen met Ad Uitdehaag via email auitdehaag12@gmail.com of per telefoon op 06-2225 4324

 

Overige mededelingen

Wijzigingen in uw gegevens doorgeven

Als uw gegevens wijzigen zoals uw adres, uw telefoonnummer of uw emailadres, dit graag doorgeven aan Corrie Verbraak. email cojac@home.nl

 

Wijzigingen in het ledenbestand

Afgelopen periode zijn Madeleine Dekkers-Schepers, Jeanne Mol, Lenie Hollestelle en Margot van Gils-Schrauwen lid geworden.

Wij heten Madeline, Jeanne, Lenie en Margot hartelijk welkom bij KBO Nispen.

 

Declareren kosten lidmaatschap KBO

KBO leden die aanvullend verzekerd zijn bij VGZ krijgen hun lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot maximaal € 25.

Zij hebben van VGZ een brief ontvangen waarin u leest hoe u dit bedrag snel en makkelijk kunt declareren.

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en Ons Magazine verschijnen op 26 maart.

 

Agenda jaarvergadering 27 maart 2024

Opening door de voorzitter met aansluitend de jaarvergadering met als agenda:

  • Goedkeuring van de notulen van de jaarvergadering 2023 welke gehouden is op 22-03-2023.

o        Deze notulen kunt u lezen op de website.

         Hoofdmenu > Onze activiteiten > Jaarvergadering

o        Ook liggen er enkele kopieën van deze notulen ter inzage.

  • Presentatie van het Algemeen jaarverslag door de secretaris.
  • Presentatie van het Financieel jaarverslag 2023 en de Begroting voor 2024 door de penningmeester.
  • Verslag van de Kascontrole commissie over 2023.
  • Bestuursbeleid.

o        Hierbij kunnen de leden hun op- en aanmerkingen over het afgelopen jaar geven.

o        Maar ook zeker hun visie en ideeën voor het komende jaar kunnen hier gedeeld worden met het bestuur.

  • Mededelingen van het bestuur.

o        Hierin zullen onder andere de volgende activiteiten ter sprake komen:

      ‘Themamiddag: Het bestuur vindt ‘Digitale vaardigheid’ belangrijk. Aan de leden wordt gevraagd welke onderwerpen voor hen belangrijk zijn.

      Busreizen: Ook hier wordt naar de ideeën van de leden gevraagd. 

o        Ook is er nog steeds behoefte aan uitbreiding van het bestuur m/v.

  Als u interesse heeft, meldt het dan even bij het bestuur, dan kunt u proberen of het iets voor u is.

o        Alle inbreng van de leden is hier ook zeker welkom!

  • Bestuursverkiezing.

Volgens artikel 13 lid 4 van de statuten worden de bestuursleden gekozen voor een periode van 3 jaar en daarna maximaal nog 2 periodes van 3 jaar.

Vervolgens kunnen de termijnen van de bestuursleden door de Algemene Leden Vergadering telkens met één jaar verlengd worden.

        De penningmeester Jan van der Sanden is aan het einde van zijn 5e periode en moet herkozen worden om aan te kunnen blijven als penningmeester.

De andere bestuursleden zitten nog in hun 1e, 2e of 3e periode van 3 jaar en kunnen dus aanblijven.

  • Rondvraag.

o        Hier kunnen alle aanwezige leden vragen stellen. Het bestuur zal er antwoord op geven of zal er later op terug komen.

 

Terug naar pagina ‘Nieuwsbrieven’