Mei 2024

Terugblik op de afgelopen periode

27 maart: Jaarvergadering

De jaarvergadering was dit jaar op 27 maart. Ongeveer 85 leden bezochten de vergadering waarin het wel en wee van de vereniging werd toegelicht, daarna genoten de aanwezige leden van de lunch. De middag werd, genietend van een drankje en een praatje, gevuld met de onderhoudende muziek van Henk en Annelieke. De middag werd traditiegetrouw afgesloten met de loterij met als hoofdprijs de KBO Nispen voorjaarsreis die deze keer naar het mooie Limburg gaat.

 

28 maart: Paasstukjes maken

Nog maar net bekomen van de jaarvergadering was het een dag later de dag waarop de Paasstukjes gemaakt werden. Ook deze keer weer onder de bekwame leiding van Peet’s Bloemenshop uit Roosendaal. Deze twee dames waren wel heel trots op de door hun gemaakte Paasstukjes.

 

10 april: Modeshow

De voorjaarsmodeshow was zoals gebruikelijk weer een gezellige bijeenkomst waar de dames een leuk stukje voorjaars- en zomermode konden aanschaffen.

De modeshow werd georganiseerd door Hoffmans Mode uit Leidschendam.

De herfst- en wintermodeshow is op 23 oktober 2024.

 

Hobbyclub

Deze keer ook eens een foto van een activiteit die niet zo veel aandacht gekregen heeft, de woensdagochtend hobbyclub. Wekelijks komen de dames naar Nisipa om daar samen gezellig te handwerken, wat te kletsen en een kopje koffie te drinken.

Tonny Brouwers zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt.

 

Vooruitblik op de komende periode

1 mei: Start woensdagmiddag fietstochten

Als het droog weer is gaan we vanaf woensdagmiddag 1 mei 13:30 uur weer fietsen. De tochten zijn 25 á 30 km met een terraspauze voor een praatje en een drankje.

 

7 mei: Bedevaart naar Zegge

Op dinsdag 7 mei 2024 om 14:00 uur organiseert KBO Roosendaal voor de Kring KBO Roosendaal de ‘Kring Bedevaart’ naar de kerk in Zegge. Claude Covemaekers gaat ons voor en het zingen wordt verzorgd door het Meanderkoor uit Roosendaal.

Na de mis is er in buurthuis de Nieuwebergh voor iedereen een kopje koffie/thee met iets lekkers.

U kunt zich hiervoor tot uiterlijk 1 mei opgeven bij Ad Uitdehaag. Dat kan per email auitdehaag12@gmail.com of per telefoon op 06-2225 4324.

 

29 mei: Voorjaarsreis naar Limburg

Meer informatie over de voorjaarsreis vindt u in de vorige nieuwsbrief.

U kunt zich niet meer aanmelden. De bus is vol!

 

Sluiting Nisipa      

Nisipa is gesloten op 5, 9, 10 en 20 mei 2024.       

                 

6 juni: Prijsuitreikingen Belgische competities biljarten

De ‘Gemeentelijke  Seniorenraad Essen’ heeft een uitnodiging gestuurd voor de prijsuitreiking van het 33e Gemeentelijk toernooi en van het 28e België–Nederland toernooi. Meer info vindt u in de vorige nieuwsbrief.

 

Activiteitenagenda van 21-04-2024 t/m 31-05-2024
Activiteit Omschrijving
Bedevaart Op 07-05 om 14:00 uur, Bedevaart naar Zegge, Kerk in Zegge.
   
Biljarten Belg-Ned Op 03-05, 13-05; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Gemeente Op 22-04, 23-04, 06-05, 24-05, 27-05; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Wouw Op 23-04, 25-04; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Bingo (middag) Op 29-04, 27-05 om 13:30 uur, Maandagmiddag bingo, in Nisipa.
   
Busreis Op 29-05 om 08:30 uur, Voorjaarsreis naar Limburg, vanaf parking NSV Nispen.
   
Fietsen Op 01-05, 08-05, 15-05, 22-05, 29-05 om 13:30 uur, Fietstocht ca 30 km met terras-stop, vanaf Nisipa.
   
Hobbyclub Op 24-04, 01-05, 08-05, 15-05, 22-05, 29-05 om 09:30 uur, Handwerk- klets- en koffieclub, in Nisipa.
   
Jeu de boules Op 24-04, 01-05, 08-05, 15-05, 22-05, 29-05 om 13:30 uur, Jeu de boules vrije aanloop, op binnenplaats Nisipa.
   
Koor Optreden Op 07-05, 11-05 om 13:30 uur, Optreden van het koor, de Bijster Essen.
   
Koor Repetitie Op 30-04, 14-05, 28-05 om 19:30 uur, Repetitie Nispen Vocaal, in Nisipa.
   
Line dansen Op 22-04, 29-04, 06-05, 13-05, 27-05 om 19:30 uur, Linedance les, in Nisipa.
   
MediGym  Op 25-04, 02-05, 16-05, 23-05, 30-05 om 09:30 en 10:45 uur, Medigym les, in Nisipa.
   
Nisipa gesloten Op 05-05, 09-05, 10-05, 20-05 
   
Wandelen Op 24-04, 01-05, 08-05, 15-05, 22-05, 29-05 om 09:30 uur, Wandeltocht ca 2 1/2 uur met koffiepauze, vanaf Nisipa.

De agenda, op datumvolgorde, met meer info over alle activiteiten van deze en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  > ‘Agenda’

 

Overige mededelingen

Oproep voor het samenstellen van een ‘Hulp-ploeg’

In de jaarvergadering is een oproep gedaan aan de leden om een ‘Hulp-ploeg’ samen te stellen. Het zou gaan om een groepje leden van ongeveer 5 á 6 personen die willen en kunnen meehelpen bij de voorbereiding van een aantal activiteiten zoals de jaarvergadering, de barbecue, de kerstviering, het sinterklaasfeest enz.

Het ‘werk’ bestaat uit het inrichten, en daarna ook het weer opruimen van de zaal in Nisipa en eventueel wat andere kleinere werkzaamheden.

Als we en ploegje van 5 á 6 leden kunnen samenstellen kunnen er altijd wel 2 of 3 mensen helpen om de activiteiten te laten slagen. Het verplicht u tot niets, als u die dag kunt helpen heel graag, als u niet kunt die dag is dat geen probleem.

U kunt zich hiervoor per email of telefonisch aanmelden bij een van de bestuursleden.

 

Oproep voor het werven van optredens voor het koor

Kent u misschien mensen die actief zijn bij een verzorgingshuis of een vereniging? Dan willen wij u vragen om eens ‘een balletje op te gooien’ of er een mogelijkheid is voor ons meezingkoor Nispen Vocaal om een optreden te verzorgen. Ook kunt u de naam van die persoon aan het bestuur doorgeven, dan neemt het bestuur contact op met die persoon.

 

Oproep voor het werven van nieuwe leden

Zoals ook in de jaarvergadering besproken loopt het aantal leden van onze KBO Nispen langzaam maar zeker terug. De vraag van het bestuur aan u is om vrienden en kennissen te wijzen op de activiteiten van KBO Nispen, met de vraag of zij misschien lid willen worden? Als u dat dan doorgeeft aan een van de bestuursleden dan neemt het bestuur contact op met die persoon.

 

Themamiddagen

Ook het onderwerp ‘Digitale vaardigheid’ is besproken tijdens de jaarvergadering. Het bestuur vraagt u op te geven welke onderwerpen u hierin behandeld zou willen zien. Dit kunnen onderwerpen zijn van hoe zet ik de ‘DigiD app’ op mijn telefoon, hoe log ik in bij de ‘Berichtenbox’ van de overheid of bij de zorgverzekering?

Alle onderwerpen kunt u doorgeven. Jan Gelderblom zal dan samen met het bestuur kijken wat het meeste gevraagd wordt en hoe we daar themamiddagen voor kunnen organiseren. U kunt uw ideeën hiervoor per email of telefonisch doorgeven bij een van de bestuursleden. Alles om u digitaal vaardiger te maken!

 

Openstelling Nisipa tijdens vakantie

In de jaarvergadering is het al aangekaart dat mede door het aandringen van ons bestuur het is gelukt Nisipa tijdens de zomervakantie één dag in de week (op de donderdagen) open te laten zijn.

Het bestuur vraagt u om op te geven welke activiteiten op deze donderdagen door zouden kunnen gaan. Wij denken aan het biljarten, de medigym, de hobbyclub enz. U kunt uw ideeën hiervoor per email of telefonisch kenbaar maken bij een van de bestuursleden.

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en Ons Magazine verschijnen op 28 mei.

 

Terug naar de pagina ‘Nieuwsbrieven’