juni 2024

Terugblik op de afgelopen periode

Lintje voor Corrie Verbraak

Op 26 april kreeg Corrie eindelijk een blijk van waardering voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor de Nispense gemeenschap.

Ze kreeg uit handen van de burgemeester Han van Midden het lintje opgespeld en werd daarmee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Hieronder een overzicht van haar verdiensten voor de Nispense gemeenschap:

1974–1994: Lid en medeoprichtster van de Ouder-vereniging van basisschool De Linde.

1987–2007: Vrijwilligster Nispense tennisvereniging.

1991–heden: Organisator, redactielid en schrijfster bij Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen.

2010–heden: Bestuurslid bij KBO Nispen.

2015–heden: Vrijwilligster Openluchttheater Nispen.

 

Nisipa 1 kampioen in Wouwse biljart competitie

Nisipa-1 is kampioen van de Wouwse competitie 2023-2024 geworden en heeft op 3 mei de beker uitgereikt gekregen.

Niet op de foto, maar ook Jan Botermans, Vic Brouwers en Johan v.d. Boom hebben hier als regelmatige invallers hun steentje aan bij gedragen.

Op de foto van links naar rechts:

Sjef Thielen , Piet Swaanen, Jack Kerstens en Jan Bastiaensen

Opmerking webmaster: Onderstaande tekest staat niet in de papieren nieuwsbrief!

Op 7 juni worden de laatste wedstrijden gespeeld in de onderlinge competities en daarna (rond de klok van 16:00 uur) is in Nisipa de prijsuitreiking.

 

Fietstochten zijn weer begonnen

Op woensdag 1 mei zijn de fietsers weer begonnen met de fietstochten.

Deze keer naar de Kroon in Huijbergen, maar bij aankomst bleek die gesloten. Uiteindelijk hebben zij bij Familyland in Hoogerheide een kopje koffie gedronken en zijn daarna weer huiswaarts gereden.

 

Jeu de Boules

Het netjes gladharken van de baan kan soms best lang duren, Lilianne en Elly hadden elkaar veel te vertellen. Maar uiteindelijk lag de baan er weer mooi strak bij en konden de wekelijkse jeu de boules partijen weer beginnen.

Als u het leuk vind om een keer het jeu de boules te proberen bent u elke woensdagmiddag vanaf 13:30 uur van harte welkom op de baan op de binnenplaats van Nisipa.

 

Vooruitblik op de komende periode

6 juni: Prijsuitreikingen Belgische competities biljarten

De ‘Gemeentelijke  Seniorenraad Essen’ heeft een uitnodiging gestuurd voor de prijsuitreiking van het 33e Gemeentelijk toernooi en van het 28e België–Nederland toernooi. Meer info vindt u in de vorige nieuwsbrief.

 

29 juni: Jaarlijkse barbecue

Foto: Barbecue 2023

In verband met de drukke agenda in september is de barbecue dit jaar wat vroeger dan de voorgaande jaren. Dit jaar barbecueën we op 29 juni.

Als u het gezellig vindt om, onder het genot van een drankje en een lekker stukje vlees met salades, sausjes en andere lekkernijen waaronder het traditionele toetje, een praatje te maken met de andere KBO’ers dan kunt u zich hiervoor opgeven.

De kosten voor de barbecue zijn € 25,00 per persoon. ‘Bijzonder Vers’ sponsort onze barbecue met een gastvrouw en de chef die het vlees voor ons bakt.

Opgeven voor de barbecue kan t/m 21 juni 2024 bij Jan Gelderblom per email secretaris.kbo.nispen@ziggo.nl of per telefoon/Whatsapp 06-8011 2015.

Graag de naam/namen met adres opgeven en vermelden dat het voor de BBQ is.

 

Themamiddagen

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er slechts enkele mondelinge reacties binnengekomen die aangaven dat er wel behoefte is aan wat meer uitleg over het gebruiken van DigiD als inlogmiddel bij veel overheidsdiensten en verzekeringsmaatschappijen.

Door het bestuur is daarom besloten dat we doorgaan met de themamiddagen over DigiD.

We starten met een informatieve middag op woensdag 12 juni waarin de leden aan kunnen geven waar hun behoefte aan uitleg over het gebruik van DigiD ligt.

Als u op de informatieve middag wilt komen graag vóór 7 juni aanmelden bij Jan Gelderblom. Dat kan per email secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl of per telefoon/Whatsapp 06-8011 2015. Graag de naam/namen met adres opgeven en vermelden dat het voor DigiD is.

Aan de hand van de onderwerpen die die middag zijn besproken zal het bestuur een programma opstellen waarin de onderwerpen staan die we gaan behandelen. Het is de bedoeling in 5 á 6 middagen zover te zijn dat de mensen DigiD kunnen gebruiken. Het deelnemen aan deze themamiddagen is kosteloos!

 

Activiteitenagenda van 27-05-2024 t/m 30-06-2024
Activiteit Omschrijving
Barbecue Op 29-06 om 15:00 uur, Opening seizoen, binnenplaats Nisipa.
   
Biljarten Belg-Ned Op 06-06; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Biljarten Gemeente Op 27-05, 06-06; Zie ‘Agenda’ op de website voor meer informatie.
   
Bingo (avond) Op 04-06 om 19:30 uur, Dinsdagavond bingo, in Nisipa.
   
Bingo (middag) Op 27-05, 24-06 om 13:30 uur, Maandagmiddag bingo, in Nisipa.
   
Busreis Op 29-05 om 08:30 uur, Voorjaarsreis naar Limburg, vanaf parking NSV Nispen.
   
Fietsen Op 05-06, 12-06, 19-06, 26-06 om 13:30 uur, Fietstocht ca 30 km met terras-stop, vanaf Nisipa.
   
Hobbyclub Op 29-05, 05-06, 12-06, 19-06, 26-06 om 09:30 uur, Handwerk- klets- en koffieclub, in Nisipa.
   
Jeu de boules Op 05-06, 12-06, 19-06, 26-06 om 19:30 uur, Jeu de boules vrije aanloop, op binnenplaats Nisipa.
   
Koor Repetitie Op 28-05, 11-06, 25-06 om 19:30 uur, Repetitie Nispen Vocaal, in Nisipa.
   
Line dansen Op 27-05, 03-06, 10-06, 17-06, 24-06 om 19:30 uur, Linedance les, in Nisipa.
   
MediGym 1-do Op 30-05, 06-06, 13-06, 20-06, 27-06 om 09:30 uur, Medigym les, in Nisipa.
   
MediGym 2-do Op 30-05, 06-06, 13-06, 20-06, 27-06 om 10:45 uur, Medigym les, in Nisipa.
   
Wandelen Op 29-05, 05-06, 12-06, 19-06, 26-06 om 09:30 uur, Wandeltocht ca 2 1/2 uur met koffiepauze, vanaf Nisipa.

 

De agenda, op datumvolgorde, met meer info over alle activiteiten van deze en de volgende maand vindt u op onze website www.kbo-nispen.nl  > ‘Agenda’

 

Overige mededelingen

Oproep voor het samenstellen van een ‘Hulp-ploeg’

Dankzij de oproep hebben zich drie leden opgegeven om als het nodig is mee te helpen bij de voorbereidingen van activiteiten.

Het zijn: Kees Schrauwen, Frans Klaassen en Jac Verbraak.

 

KBO Nispen wat meer bekendheid geven

Het bestuur heeft gesproken met de vertegenwoordigers van de bewoners van de Pastorie en heeft op donderdag 30 mei een bezoekje gepland om het doen en laten van KBO Nispen toe te lichten. Laten we hopen dat het leden gaat opleveren voor onze KBO.

 

Nieuwe leden

De afgelopen periode zijn Adrie Elst, Gonda Elst-Koolen, Jan van Haperen, Francien van Haperen-Verbocht, Jeannette van Pelt-Hees, Cor Colsters en Johanna Colsters-Wijers lid geworden.

Wij heten Adrie, Gonda, Jan, Francien, Jeanette, Cor en Johanna hartelijk welkom bij KBO Nispen. Hiermee komt het aantal leden op 301.

 

Openstelling Nisipa tijdens vakantie (8 juli t/m 18 augustus)

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief is er slechts één reactie binnengekomen!

Het bestuur heeft samen met Nisipa besloten om de volgende activiteiten door te laten gaan op de donderdagen tijdens de vakantie van Nisipa:

De Medigym:

o      Op 4 juli is er ivm de kindermusical géén Medigym.

o      Op 18 juli is er ivm het kindervakantiewerk géén Medigym.

o      Op de overige donderdagen tijdens de vakantie is de Medigym op de normale tijden.

Het vrije biljarten:

o      Op alle donderdagen tijdens de vakantie kan er vrij gebiljart worden.

De woensdagochtend hobbyclub:

o      De hobbyclub is tijdens de vakantie op donderdagochtend op de normale tijd.

 

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief en Ons Magazine verschijnen op 25 juni.

 

Terug naar pagina ‘Nieuwsbrieven’