Bloemstukjes maken

Met Kerst en Pasen worden avonden georganiseerd voor het maken van bloemstukjes. 

Informatie hierover wordt tijdig gemeld in de Nieuwsbrief