Hobbyclub

Er worden elke 2 weken hobby-ochtenden georganiseerd.

Voor actuele informatie en datums, zie de laatste versie van de ‘Nieuwsbrief’


De hobby-ochtenden staan in de ‘Agenda’

Aanvang 09.30 uur in Nisipa


Coördinatie:   

Tonnie Brouwers 0165-365 739