Maart – april 2020

Jaarvergadering: AFGELAST

Woensdag 25 maart in Nisipa Aanvang 11.00uur

Agenda:

 1. 10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
 2. 11.00 uur opening voorzitter.
 3. Notulen vorige vergadering.
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester.
  • Verslag kascontrole commissie.
  • Benoeming nieuw lid kaskommissie.
  • Contributie
 6. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar Kees Oostvogels.
  • Aftredend en herkiesbaar Ad Uitdehaag en Jan van der Heijden.
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering
 7. Bestuursbeleid:
  • Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
 8. Mededelingen met o.a:
  • prijsuitreiking van de rikwedstrijden,
 9. Rondvraag en sluiting.
 10. 12.30 uur lunch.

Middagprogramma:

Dhr. Robert Catsburg zal een presentatie houden over de bevrijding van 75 jaar geleden. Deze zal gaan over de gevechten / operatie   van de bevrijding van Nispen, Wouwse Hil, Brembos, Haiink , Wouw. De presentatie bevat originele beelden en foto’s van de bevrijding. Tevens worden er ook oude uniformen en uitrustingsstukken getoond 

De middag zal worden afgesloten met een loterij met als hoofdprijs een gratis busreis.

Tijdens de jaarvergadering zijn de biljarttafels niet beschikbaar.

Opgave vóór vrijdag 20 maart door één van onderstaande mogelijkheden:

 • de antwoordstrook onder de papieren nieuwsbrief in te leveren in Nisipa
 • of de antwoordstrook onder de papieren nieuwsbrief in te leveren bij één van de bestuursleden
 • of uw naam, adres en aantal personen opgeven per mail: kbonispen01@outlook.com
 • of het aanmeldingsformulier onder deze nieuwsbrief in te vullen en te versturen

Rikken:

Rikkeizer KBO: 4 mrt. Aanvang 13.30 uur in Nisipa.

Bingo:

De maandagmiddag op16 maart. Aanvang 13.30 uur

Dinsdagavond bingo op 7 apr. Aanvang 19.30 uur

Iedereen is op beide bingo’s in Nisipa welkom

 

Biljart:

Wedstrijden volgens uitgereikt programma

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen. Vertrek 09.30 uur bij Nisipa

 

Medi-gym:

Maandag en donderdag morgen o.l.v. Elly van Mechelen

 

Hobbyclub:

Op woensdagmorgen 4-18 mrt.– 1 apr. Aanvang 09.30 uur in Nisipa

 

Nispen Vocaal:

Repetitie: Dinsdagavond.3-17-31 mrt,8 apr.

Optredens zover bekend 18-19-20 mrt-21 apr.

 

KBO- Aktie Schouwburg De Kring Roosendaal:

11 maart: Toneelvoorstelling “Tonio” 

3 april: The Best of Britain

 

Onderling Kunstgenot:

11 maart: Try-out voorstelling voor leden van KBO Nispen van “Liefde Van Speijkstraat 27

Zie vorige nieuwsbrief

 

Modeshow:

Donderdag 12 maart in Nisipa Aanvang 13.30 uur iedereen is welkom.

 

KBO Wouwse- Plantage:

Lezing met als onderwerp Levenseinde op vrijdag 3 april in Dorpshuis :  “de Spil”. Aanvang 13.30 uur

Opgave voor 30 mrt liefst per mail kbonispen01@outlook.com of 0165-537848

 

KBO Aktie met City-theater:

Film met lunch op zondag 22 mraart.

Film: “DE Beentjes van Sint Hildegard” Twentse film met Herman Finkers en Johanna Ter Steege in City theater Lyceumlaan. Aanvang 10.00 uur

Lunch: in “De Raatskelder” Markt 20 R-daal Aanvang 13.00 uur

Voor info en opgave klik hier

 

Voor de agenda:

3 mei: Korendag ,

6 mei: KBO Kring Roosendaal bedevaart Zegge,

27 mei: busreis

 

Belastingen:

Inmiddels heeft u een verzoek ontvangen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2019

Als u 65-plusser bent, zonder inwonende kinderen, met een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen en het totale inkomen is maximaal € 50.000

(bij een alleenstaande maximaal € 35.000), kunt u een beroep doen op één van onze belastinginvullers uit de KBO-Kring Gemeente Roosendaal.

De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, doch voor de gemaakte onkosten (reis- kopieer- en printkosten) zal een kleine vergoeding worden gevraagd van € 12 per bezoekadres.

Om de aangifte vlot te doen verlopen wordt verzocht de volgende papieren (indien van toepassing) klaar te leggen:

 • Jaaropgaven 2019 van AOW, pensioen, lijfrente en eventueel loon uit dienstbetrekking en eventuele neveninkomsten.
 • Afschriften van banken, spaarrekeningen en effectenrekeningen. In het bijzonder afschriften met de saldi per 1 januari 2019.
 • Rekeningen van buitengewone uitgaven (o.a. ziekte kosten en hulpmiddelen) in 2019. Voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering en verplicht eigen risico. De kosten dienen wel in 2019 betaald te zijn.
 • Reiskosten naar ziekenhuis, dokter, specialist ect. Bij reiskosten met eigen vervoer een overzicht van het aantal gereden kilometers.
 • Overleggen van een dieetverklaring, afgegeven door een arts of diëtiste.
 • Jaaropgaaf 2019 van betaalde hypotheekrente en saldi van de hypotheken.
 • Bewijsstukken van gedane giften en/of schenkingen.
 • Ook, indien van toepassing, de beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2019 en 2020.

Bij het maken van een afspraak wordt verzocht de toegezonden machtigingscode door te geven. Deze is (wordt) per post toegezonden. Als u geen machtigingscode of onjuiste machtiging heeft ontvangen, dan kan de belastinginvuller, op uw verzoek, deze alsnog aan te vragen.

Als u gebruik wilt maken van onze belasting-service, kunt het beste contact opnemen met één van de belastinginvullers op onderstaande pagina:

Klik hier voor de contactgegevens van oa de belastinginvullers

 

Aanmeldformulier jaarvergadering 25 maart 2020: