november + december 2019

Bingo:

Maandagmiddag bingo:

De eerste bingo  is op maandagmiddag 18 november 2019.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa

Dinsdagavond bingo:

Dinsdagavond bingo is op 5 november 2019.

Aanvang 19.30 uur in Nisipa

Op de bingo’s is iedereen welkom.

              

Biljarten:

Zie het uitgereikte programma.

 

Rikken voor ouderen

De datums voor  ‘Rikken voor ouderen’ zijn:

11 november, 9 december, 13 januari 2020 en 10 februari 2020.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa .

Iedere kaartliefhebber is welkom

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen wordt er gewandeld.

Vertrek 09.30 uur bij Nisipa.

 

Medi-gym:

Elke maandag- en donderdagmorgen in Nisipa medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen.

 

Hobbyclub:

Op woensdagmorgen 13 en 27 november.

Aanvang 09.30 uur in Nisipa.

 

Nispen vocaal:

Repetities: Dinsdagavond 12 en 26 november

Optredens: voor zover bekend op 5, 13 en 22 november.

 

Kerststukjes maken bij de KBO

Deze avond is in dorpshuis Nisipa en wel op donderdag 12 december. We beginnen om 19.30 uur.

De avond staat onder leiding van Lisette van den Oever van de bloemenshop Nispen.

De kosten voor zo’n avond bedragen ongeveer € 17,50 per persoon.  Dit is inclusief alle materialen die we gebruiken voor het maken van zo’n kerststukje.

Opgave voor 30 november telefoon:364671

 

RABO Clubsupport

KBO- Nispen dankt iedereen die op KBO Nispen heeft gestemd. Het resultaat was € 565,=

 

KBO-AKTIE Schouwburg De KRING

Speciale actie De Kring 110 jaar:

 • 8 en 9 november Kinky Boots
 • 3 december Tolk van Java

                                                                                                     

Voor de agenda

 • Rikkeizer 2020 : 5-12-19-26-februari en 4 maart 2020, Iedere kaartliefhebber kan meedoen
 • Sint Nikolaasmiddag 27 november
 • Kerstviering 18december
 • Senioren Expo Veldhoven: 14 tot en met 19 januari 2020

 

Sint-Nicolaas-middag bij KBO Nispen.

Dit jaar hebben we opnieuw uit Spanje een brief ontvangen dat Sint-Nicolaas bereid is op bezoek te komen bij KBO Nispen. Dit zal gebeuren op Woensdagmiddag 27 november in Nisipa.

Aanvang 13.30 uur en zal duren tot ongeveer 16.30 uur.

De middag zal naast het hoog bezoek van de Sint en misschien met zwarte Piet worden ingevuld met muziek en voor het eerst bij KBO Nispen met een gratis muziek-bingo. Om de middag goed te laten verlopen moet u de onderstaande strook invullen en afgeven voor woensdag 20 november bij de bestuursleden of Nisipa .

 

U kunt zich voor St Nicolaas middag opgeven:

 1. Via de strook onder aan de uitnodiging en af te geven bij bestuursleden of Nisipa
 2. Website : www.kbo-nispen.nl (het aanmeldingsformulier vindt u onder deze nieuwsbrief)
 3. Mail : kbonispen01@outlook.com
Pensioen informatiebijeenkomsten van KBO-Brabant voor leden en niet-leden

In de maand november organiseert KBO-Brabant vier regionale informatiebijeenkomsten over pensioenen.

Samen met ons lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we u dan graag bij over de vele ontwikkelingen op dit gebied.

 

Noordoost-Brabant: dinsdag 19 november, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), locatie nog niet bekend

Zuidoost-Brabant: dinsdag 19 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur),d‘n Bond in Veldhoven

Midden-Brabant: donderdag 22 november, 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur), ’t Plein in Udenhout

West-Brabant: donderdag 22 november, 14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur), de Vossenberg in Oudenbosch

 

Gratis toegang voor leden en andere belangstellenden.

Voor de precieze locatie en (verplicht) aanmelden, ga naar www.kbo-brabant.nl Wacht niet te lang, want vol is vol. U krijgt een bevestiging in uw mailbox, dat dient tevens als toegangsbewijs. Daarom graag per persoon apart aanmelden.

Graag tot ziens!

 

Opmerking van de webmaster: 

Onderstaand onderwerp staat NIET in de papieren Nieuwsbrief!

 

Uitnodiging van KBO-Roosendaal om deel te nemen aan door hen georganiseerde reizen:

 • de Kerstmarkt in Drunen, zaterdag 14 december 2019, vertrek rond 16.00 uur terug rond 22.30 uur kosten € 13,00 aanmelden tot uiterlijk 7 december 2019. (voor deze reis is veel belangstelling!)
 • Senioren Expo, woensdag 15 januari 2020, (max.50 pers.)  aanmelden tot uiterlijk 5 januari 2020
 • Passiespelen Tegelen, ( zondag 7 juni 2020, vertrek 12.45 uur) alvorens verdere regelingen te treffen, wil onze werkgroep reizen weten hoeveel belangstelling er voor deze reis is. De prijs zal rond de € 75,00 bedragen dit is incl. 1e rang zitplaats, vervoer, diner op terugreis en een reisverzekering. Belangstellenden kunnen zich alleen voor deze reis zonder verplichting telefonisch (06-25027853) opgeven tot 30 november 2019. Daarna zal er bekeken worden of het haalbaar is om de kaarten in januari te bestellen.

Aanmelden voor bovenstaande reizen kan nog met onderstaand boekingsformulier, of met een email naar kbo.reizen.roosendaal@gmail.com waarop alle gegevens staan die op het boekingsformulier worden gevraagd.

 

BOEKINGSFORMULIER DAGREIZEN

Naam reis: _________________________________________________

Reisdatum: __________________ Prijs p.p.: € _______________

Persoon 1: Lidnr.:_______________Geboortedatum: ________________

Naam:_____________________________________________________

Adres:_____________________________________________________

Postcode:___________ Woonplaats:____________________________

Telefoon:______________________ Mobiel:______________________

E-mail:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Persoon 2: Lidnr.:_______________Geboortedatum:________________

Naam:_____________________________________________________

Adres:_____________________________________________________

Postcode:____________ Woonplaats:__________________________

Telefoon:_______________________ Mobiel:_____________________

E-mail : _______________________________________________________

Datum:__________________ Handtekening:______________________

Kunt u de trap op in een dubbeldekker: Ja / Nee

Dieet:______________________________________________________

Voor deze reis zijn de boekings- en reisvoorwaarden 2019 van toepassing.

Raadpleeg hiervoor de reisgids 2019.

Inleveren: uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum.

Betaling door bijvoeging van een volledig ingevuld overschrijvingskaart

of een bankoverschrijving uiterlijk vier weken voor de vertrekdatum.

Banknummer: NL 71 RABO 0152 7222 70

t.n.v. KBO-Reizen Roosendaal

KBO-Reizen Roosendaal (telefoon 06-25027853)

p/a van Leeuwenhoeklaan 110 4708BD Roosendaal.

U kunt ook boeken via de website www.kbo-roosendaal.nl

E-mail : kbo.reizen.roosendaal@gmail.com

 

Adviseurs KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

Ouderenadviseurs;

Dhr. B. Aanraad (coörd.)         tel. 0165-561 785

Dhr. A. Jacobs                        tel. 0165-552 457

Dhr. F. Peeters                        tel. 0165-553 038

Dhr. W. Maas                          tel. 0165-504 562

 

Belastinginvullers:

Dhr. S. van den Berg             tel. 06-4801 6771         

Dhr. A. van Hemert               tel. 06-3828 2828

Dhr. B. Aanraad                    tel. 06-2129 8167         

Dhr. J. Schenk                      tel. 06-2478 5410

Dhr. A. van Hoof                   tel. 0165-529 271         

Dhr. J. Pietjouw                    tel. 06-5312 9505

Dhr. A. Jacobs                      tel. 0165- 552 457             

 

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente? Maak dan altijd gebruik van de

vrijwillige WMO- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal.

Cliënt ondersteuning:    

(o.a. bij keukentafelgesprek WMO)        

Dhr. B. Aanraad                    tel: 0165-561 785

Mevr. F. v.d. Weijgaart           tel. 0165-504 562

Dhr. W. Maas                       tel. 0165-504 562

 

KBO-Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal

Mevr. A. Oudhof (Voorz.)      tel: 06-4878 5611

Mevr. L. v. Openeer (secr.)   tel: 0165-528 364