december 2019 – januari 2020

 

Bingo:

In december geen bingo

De eerste maandagbingo is op 20 jan.

De eerste dinsdagavondbingo is op 4 feb.

Iedereen is op de bingo’s welkom

 

Biljart:

Zie uitgereikt programma

 

Rikken voor ouderen:

De datums: 9 dec-13 jan-10 febr.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa.

Iedere kaartliefhebber is welkom

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen. Vertrek 09.30 uur bij Nisipa

 

Medi-gym:

Maandag en donderdag morgen o.l.v. Elly van Mechelen.

Start in 2020 op 6 jan.

 

Hobbyclub:

 Op woensdagmorgen 11 dec. Aanvang 09.30 in Nisipa

 

Nispen Vocaal:

Repetitie: Dinsdagavond. 10dec. 7-14-28 jan. 11 febr.

Optredens zover bekend 17-18-19 dec.

 

KBO aktie Schouwburg De Kring voor KBO Nispen

www.dekringroosendaal.nl

 

Kerststukjes maken met KBO Nispen

Deze avond is in dorpshuis Nisipa en wel op donderdag 12 december. We beginnen om 19.30 uur.

De avond staat onder leiding van Lisette van den Oever van de bloemenshop Nispen.

De kosten voor zo’n avond bedragen ongeveer 17,50 euro per persoon.  Dit is inclusief alle materialen die we gebruiken voor het maken van zo’n kerststukje.

Opgave per omgaande Tel:364671                                                                                 

 

Voor de Agenda:

Rikkeizer 2020: 5-12-19-26-febr-4 mrt

 

Het bestuur van KBO Nispen wenst al haar leden een gelukkig Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2020 toe.     

 

Kerstviering KBO Nispen

Woensdag 18 december in Nisipa

Programma:

10.00 uur     Eucharistieviering o.l.v. Piet Swinne. Deze vindt plaats in de parochiekerk in Nispen. De viering is met medewerking van ons KBO Koor Nispen Vocaal.

11.30 uur     koffie/thee met traktatie met aansluitend een woordje door de voorzitter

11.45 uur     Muzikaal intermezzo verzorgt door de accordeonisten van Nispen Vocaal.

12.30 uur     Uitgebreide lunch, die weer verzorgd wordt door Fons Dekkers. Bij opgave kunt u vermelden of u vlees of vis wilt

14.00 uur     Voor het middagprogramma hebben wij Vlaamse artiesten uitgenodigd.

                      “De Lach-carrousel” zal ons een leuke middag bezorgen

De dag wordt afgesloten door onze traditionele kerstloterij

Deze dag wordt financieel ondersteund door het Rabobank Zuidwest-Brabant en door het fonds Voor de Ouderen.

Opgave voor donderdag 11 december.

De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt €11, = per persoon te betalen bij het inleveren van het opgaveformulier in Nisipa of bij het bestuur.

Wanneer de zaal vol is bepaald de volgorde van opgave of u kunt komen.

 

Dhr./ Mevr. ……………………………………………neemt met ……perso(o)n(en) deel aan de Kerstviering.

Adres: ………………………………………………………….

Vlees…………Vis………………

                                                                

Contributie 2020  en bijdragen

Deze staan vermeld in de papieren Nieuwsbrief welke samen met het maandblad Ons bij de leden is bezorgd.       

                                                                                

Verlenging rijbewijs bij 75-plussers

Door inspanning van o.a. KBO-Brabant mag vanaf 1 dec. de 75-plussers van wie hun rijbewijs verlopen is een jaar langer rijden met hun verlopen rijbewijs. Dit mag alleen in Nederland met categorie A, B, E bij B en T

Het verlopen rijbewijs is niet meer geldig als identificatiebewijs

Wie komt ervoor in aanmerking:

1 Geldigheid rijbewijs op of na hun 75ste  van minimaal 5 jaar en niet geschorst, ongeldig of ingehouden is

2 Voor dat het rijbewijs verloopt een gezondheidsverklaring bij CBR heeft ingediend

 Iedere klant (88.000) van CBR die onder deze regeling valt ontvangt begin december een bericht

 Eventuele verdere informatie is te vinden op website van CBR

www.cbr/nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs

 

Adviseurs KBO-Kring Gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal

Ouderadviseurs

Dhr. B. Aanraad          Tel: 561785    Coördinatie Ouderadviseurs:

Dhr. A. Jacobs            Tel: 552457

Dhr. Fr. Peeters          Tel: 553038  

Dhr.    W. Maas          Tel: 504562

Belastinginvullers:

Dhr. S. van den Berg  Tel. 06-48016771          Dhr. A. van Hemert   Tel. 06-38282828

Dhr. B. Aanraad         Tel. 06-21298167          Dhr. J. Schenk          Tel. 06-24785410

Dhr. A. van Hoof        Tel. 0165-529271          Dhr. J. Pietjouw        Tel. 06-53129505

Dhr. A. Jacobs           Tel. 0165- 552457            

Client ondersteuning: (o.a. bij keukentafelgesprek wmo)              

Dhr. B. Aanraad         Tel: 0165-561785

Mevr. F.v.d. Weijgaart Tel: 0165-504562

Dhr.    W. Maas          Tel: 0165-504562                                 

KBO-werkgroep belangenbehartiging gemeente Roosendaal

Voorzitster:    Mevr. A. Oudhof    Tel: 0648785611

Secretariaat:  Mevr. L. Openeer  Tel: 528364