februari 2022

 

Bericht van het bestuur:

Klik hier om de brief te lezen.

 

Contributie en bijdragen 2022:

In de laatste algemene ledenvergadering van 22 september 2021 is de contributie voor 2022 vastgesteld.

De hoogte van de contributie en de bijdragen voor activiteiten zijn in de papieren nieuwsbrief bekend gemaakt.

 

Mededeling:

In Nisipa gelden de maatregelen van het RIVM:

  • bij binnenkomst mondkapje op en handen ontsmetten,
  • vaste plaats innemen,
  • bij verplaatsen mondkapje op.

 

Biljart:

Vrij biljarten is weer mogelijk. De onderlinge competitie (bandstoten) is weer gestart. De overige competities zijn nog niet toegestaan

 

Medi-gym:

De medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen is weer gestart vanaf 24 jan. Er zijn twee lessen op maandagmorgen en dinsdagmiddag. Op donderdagmorgen is er nog een les die om 10.00 uur begint

Op dinsdag middag is er nog plaats voor nieuwe deelnemers. Opgave per Telefoon; Tel 0165-537848

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen vanaf Nisipa. Start 09.30 uur.

 

Hobbyclub:

Woensdag 26 januari in Nisipa. Aanvang 09.30 uur.

 

Jeu de boules:

Elke woensdag bij goed weer vanaf 13.30 uur bij Nisipa.

 

Rikken, Bingo en Zangkoor Nispen Vocaal:

Zodra dit verantwoord is, starten we na 1 maart

 

Jaarvergadering:

Woensdag 23 maart. Onder voorbehoud van de dan geldende regels

 

Ouderenadviseurs KBO-kring gemeente Roosendaal:

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de opgeleide vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal. Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken.

Klik hier voor de telefoonnummers

 

Mededeling op verzoek van KBO-Brabant:

KBO-Brabant doet met andere (ouderen)organisaties een dringend beroep bij het nieuwe kabinet en 2e kamer

  1. De voorgenomen loskoppeling van AOW, wettelijk minimumloon en het sociaal minimum terug te draaien. Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.
  2. Met een goed doordacht antwoord te komen op de toenemende vergrijzing. De overheid heeft geen goed antwoord op de toenemende vergrijzing. De gebrekkige doorstroming op de woningmarkt bijvoorbeeld laat dit pijnlijk duidelijk zien. De gezamenlijke organisaties geven in vijf punten goede handvatten voor een afgestemd beleid en zijn graag bereid hierover in gesprek te gaan met de nieuwe bewindslieden. Ouderenbeleid betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, interdepartementaal op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving.

Op de website www.kbo-brabant staan diverse nieuwsberichten over deze onderwerpen. Wie meer wil weten kan daar de diverse verzonden brieven en persberichten terugvinden.