maart 2022

Jaarvergadering

Woensdag 23 maart 2022 in Nisipa

Agenda:

 1. 10:30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
 2. 11:00 uur opening voorzitter.
 3. Notulen vorige vergadering.
 4. Jaarverslag over het jaar 2021 door de secretaris,
 5. Jaarverslag over het jaar 2021 door de penningmeester.
  1. Verslag kascontrole commissie.
  2. Benoeming nieuw lid kaskommissie.
  3. Bestuursbeleid: hierbij kunnen de leden hun opmerkingen en wensen kenbaar maken.
 6. Mededelingen met eventuele prijsuitreikingen.
 7. Bestuursverkiezing:
  1. Jac Roeken, Ad Talboom en Marianne Mens treden af en stellen zich niet herkiesbaar.
  2. Jan Gelderblom is door het bestuur aangesteld als secretaris.
  3. Het bestuur stelt Ad van Meir kandidaat voor als voorzitter. Door middel van stemming hebben de leden hierover het laatste woord.
  4. Tegenkandidaten kunnen zich vooraf melden met minimaal 5 handtekeningen.
 8. Afscheid aftredende bestuursleden.
 9. Rondvraag en sluiting.

Lunch: van 12.30-13.30 uur.

Het middagprogramma wordt verzorgd door het Duo “Jefke Do en Stafke Re”

Deze Vlaamse artiesten, die ook hebben opgetreden bij het feestprogramma 60 jaar KBO Nispen, staan garant voor een hele prettige middag.

De traditionele loterij met als hoofdprijs een gratis busreis met KBO Nispen.

Opgave voor deelname aan de jaarvergadering vóór woensdag 16 maart:

Bij volle zaal telt de volgorde van de opgave.

 

Mededelingen over de activiteiten:

Biljarten:

De competities zijn weer gestart en de wedstrijden zijn volgens uitgereikt schema.

 

Kaarten:

Rikken voor ouderen wordt niet verder afgewerkt.

Rikkeizer gaat door op woensdag 2-9-16-30 maart. en 6 april in Nisipa Start13.30 uur.

 

Medi-gym:

Maandagmorgen (2), dinsdagmiddag (2) en donderdagmorgen (1) in Nisipa.

Deelnemers worden per mail geïnformeerd over de bijdrage.

 

Bingo:

Maandagmiddag bingo start weer op 21 maart, daarna op 16 mei, 20 juni, 19 september, 17 oktober en 21 november. Start telkens om 13.30 uur in Nisipa.

Dinsdagavond bingo met loterij op 5 april, 7 juni, 6 september en 1 november. Start telkens om 19,30 uur in Nisipa

Ook niet-leden zijn welkom op alle bingo’s.

 

Modeshow:

Woensdag 20 april door Hoffmans-mode in Nisipa.

(niet-leden zijn ook welkom).

 

Hobbyclub:

Woensdagmorgen 23 februari, 9 maart en 30 maart. Aanvang telkens om 09.30 uur in Nisipa

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen vanuit Nisipa. Aanvang 09.30 uur.

 

Jeu de boules:

Elke woensdagmiddag op de baan bij Nisipa.

 

Nispen Vocaal:

Leden van het koor worden per mail geïnformeerd wanneer de repetities starten en wanneer de bijdrage wordt geïncasseerd.

 

Later binnengekomen bericht: (staat niet in de papieren nieuwsbrief)

Bloemschikken:

Peets Bloemenshop uit Roosendaal zal een middag organiseren voor het maken van Paasstukjes. Dat is op vrijdagmiddag 8 april om 13.30uur in Nisipa.

Nisipa heb ik al vastgelegd en ook Peets bloemenshop weer er van.

Peets Bloemenshop zorgt voor spullen.

Prijs per persoon is € 15,= inclusief een kop koffie/thee.

Opgave graag vóór 4 april. per e-mail aan: secretaris-kbo-nispen@ziggo.nl

 

KBO Kring Roosendaal

Namens de Kring Roosendaal is er een verzoek of er leden zijn uit de plaatselijke afdeling, die de groep ouderadviseurs en met name thuis-administratie, belastinginvuller en cliëntondersteuner wmo willen versterken.

De kosten van instructie en begeleiding worden volledig vergoed door de KBO-Kring.

De vraag naar deskundige ondersteuning en advies op oudere leeftijd groeit en daarom zou het prettig zijn dat uit de eigen samenleving mensen bereid zijn die daarin hun vrije tijd een zinvolle invulling geven

 

Ouder-adviseurs KBO-Kring Gemeente Roosendaal

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de opgeleide vrijwillige WMO-cliëntenondersteuners van KBO -Kring Gemeente Roosendaal. Voor het invullen van uw belasting en andere problemen kunt u onze adviseurs aanspreken.

Voor verdere informatie klik hier

KBO- Brabant kunt u ook op facebook bezoeken