Foto impressie jaarvergadering 2021 op 23 maart 2022

   Al vroeg was de ‘smeerploeg’ bezig met het opsmeren en beleggen van de broodjes die deze keer met een bijdrage van

 aan de Streuvelslaan in Roosendaal werden verzorgd.

 

 

Ondertussen werd de zaal gereed gemaakt voor het ontvangst van de circa 90 leden.

 

Iemand moet de eerste zijn …

 

… maar snel daarna vulde de zaal zich met de leden van KBO Nispen.

 

Het bestuur, met de nieuwe secretaris voor het maken van de notulen, zit paraat om de jaarvergadering te beginnen.

Jac Roeken opent de vergadering  en Ad Talboom presenteert de notulen van de vorige vergadering en het overzicht van het jaar 2021.

(Sorry, hiervan zijn helaas geen foto’s beschikbaar)

 

De penningmeester Jan van der Sanden doet verslag van het financiële jaar 2021 …

 

… en Cisca Hak doet verslag van de bevindingen van de kascontrole commissie.

 

Jac Roeken licht het bestuursbeleid toe en heeft nog een aantal mededelingen die te zijner tijd, als ze actueel zijn, in de nieuwsbrieven de nodige aandacht zullen krijgen.

Voor de rondvraag waren geen punten.

 

Ad van Meir wordt met goedkeuring van de aanwezige leden aangesteld als de nieuwe voorzitter.

 

Marianne Mens-Bastiaanse wordt hartelijk bedankt voor haar inzet in het bestuur en voor de nog vele andere inspanningen voor KBO Nispen. Marianne ontvangt uit handen van de vicevoorzitter Ad Uitdehaag een boeket bloemen.

Stephan Vermeulen van KBO Brabant is gekomen om het afscheid van Ad Talboom en Jac Roeken een officieel tintje te geven.

Ad ontvangt een zilveren speld met gouden knop en een oorkonde …

… en Jac, omdat hij alle onderscheidingen al eerder heeft ontvangen, een doosje met verrassing dat later een pennenset bleek te bevatten.

 

Ad kreeg als blijk van waardering van KBO Nispen een ‘Bureau met computer’ en zijn vrouw Anneke kreeg vanwege haar inspanningen op de achtergrond een mooie bos bloemen …

… en Jac kreeg als blijk van waardering van KBO Nispen een ‘Voorzittershamer’ en zijn vrouw Mia kreeg vanwege haar inspanningen op de achtergrond ook een mooie bos bloemen.

 

Het echte afscheid, waar zullen ze nu hun tijd aan gaan besteden?

 

Ter afsluiting van het officiële gedeelte ontving Ad van Meir uit handen van Jac Roeken de voorzittershamer.

 

Tijd voor de lunch.

 

Na de lunch tijd voor ontspanning deze keer met Jefke Dó en Stafke Ré

Zelfs een polonaise van binnen naar buiten en terug werd er gedaan.

 

Ter afsluiting van deze mooie gezellige dag natuurlijk de traditionele loterij met als hoofdprijs een busreis naar keuze uit het reisprogramma van KBO Nispen.

 

We kunnen weer met mooie herinneringen terugkijken op de eerste nácorona feestdag en hij is zeker voor herhaling vatbaar!

 

Terug naar pagina ‘Jaarvergadering’