Jaarvergadering

Jaarlijks wordt in maart een jaarvergadering gehouden waarin de zaken van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar worden toegelicht.

Deze gelegenheid wordt tevens aangegrepen om er een feestelijke dag van te maken met een optreden van een humoristische of muzikale solist of groep en een loterij met leuke prijzen.

Informatie over de jaarvergadering vindt u ook in de Nieuwsbrief.


Klik op de link voor een foto-impressie van de jaarvergadering.

Jaarvergadering 2020 op 22-09-2021

 

Agenda van de jaarvergadering op 22-09-2021

1. 10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
2. 11.00 uur opening voorzitter.
3. Notulen vorige vergadering.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag Penningmeester met:
    a. Verslag kascontrole commissie.
    b. Benoeming nieuwe leden kaskommissie.
6. Contributie.
7. Bestuursverkiezing:
    a. Dhr. Ad van Meir en Dhr. Jan Gelderblom stellen zich kandidaat. Overige kandidaten kunnen zich voor de aanvang vergadering aanmelden voorzien met een lijst van 5 handtekeningen van 5 leden.
    b. Jac Roeken is herkiesbaar tot jaarvergadering in 2022.
8. Afscheid oud-bestuurslid Kees Oostvogels.
9. Bestuursbeleid. Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
10. Mededelingen.
11. Rondvraag en sluiting.

Lunch: van 12.30-13.30 uur

Het middagprogramma wordt verzorgd door de bekende muzikale artiest uit Roosendaal Dhr. Jack Buijs In de pauze is er een gratis rondje bingo.

De middag wordt afgesloten door de traditionele loterij.

Opgave vóór woensdag 15 september per mail kbonispen01@outlook.com of telefonisch Tel: 0165-537848

In verband met de maatregelen van de overheid kan een maximum gebonden zijn aan het aantal personen in de zaal. De volgorde van opgave is bindend aan de deelname. Wanneer het maximum is bereikt, zal er een wachtlijst opgesteld worden.

 

laatste update: 26-09-2021