Jaarvergadering

Jaarlijks wordt in maart een jaarvergadering gehouden waarin de zaken van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar worden toegelicht.

Deze gelegenheid wordt tevens aangegrepen om er een feestelijke dag van te maken met een optreden van een humoristische of muzikale solist of groep en een loterij met leuke prijzen.

Belangrijke mededeling:

Vanwege de verspreiding van het Corona virus en de door de regering getroffen maatregel dat met onmiddellijke ingang alle evenementen met meer dan 100 bezoekers afgelast moeten worden, kan de op 25 maart geplande jaarvergadering niet doorgaan.

Ook het bestuur van KBO Nispen vindt dat we onze leden zoveel als kan moeten beschermen tegen dit nieuwe virus.

 

Jaarvergadering:

Woensdag 25 maart in Nisipa Aanvang 11.00uur

Agenda:

 1. 10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
 2. 11.00 uur opening voorzitter.
 3. Notulen vorige vergadering.
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester.
  • Verslag kascontrole commissie.
  • Benoeming nieuw lid kaskommissie.
  • Contributie
 6. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend en niet herkiesbaar Kees Oostvogels.
  • Aftredend en herkiesbaar Ad Uitdehaag en Jan van der Heijden.
  • Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering
 7. Bestuursbeleid:
  • Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
 8. Mededelingen met o.a:
  • prijsuitreiking van de rikwedstrijden,
 9. Rondvraag en sluiting.
 10. 12.30 uur lunch.

Middagprogramma:

Dhr. Robert Catsburg zal een presentatie houden over de bevrijding van 75 jaar geleden. Deze zal gaan over de gevechten / operatie   van de bevrijding van Nispen, Wouwse Hil, Brembos, Haiink , Wouw. De presentatie bevat originele beelden en foto’s van de bevrijding. Tevens worden er ook oude uniformen en uitrustingsstukken getoond 

De middag zal worden afgesloten met een loterij met als hoofdprijs een gratis busreis.

Tijdens de jaarvergadering zijn de biljarttafels niet beschikbaar.

Opgave vóór vrijdag 20 maart door één van onderstaande mogelijkheden:

 • de antwoordstrook onder de papieren nieuwsbrief in te leveren in Nisipa
 • of de antwoordstrook onder de papieren nieuwsbrief in te leveren bij één van de bestuursleden
 • of uw naam, adres en aantal personen opgeven per mail: kbonispen01@outlook.com
 • of het aanmeldingsformulier onder deze nieuwsbrief in te vullen en te versturen

 

Zodra bekend is wanneer de jaarvergadering gehouden wordt, wordt dat in de Nieuwsbrief en op deze pagina vermeld.