Jaarvergadering

Jaarlijks wordt in maart een jaarvergadering gehouden waarin de zaken van het afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar worden toegelicht.

Deze gelegenheid wordt tevens aangegrepen om er een feestelijke dag van te maken met een optreden van een humoristische of muzikale solist of groep en een loterij met leuke prijzen.

Informatie over de jaarvergadering vindt u ook in de Nieuwsbrief.

Update 14-10-2020:

Alle activiteiten van KBO Nispen zijn met onmiddelijke ingang stopgezet.

zie ook de pagina ‘Berichten betr corona virus’

 

Update 01-10-2020:

Door corona houden wij onze jaarvergadering alleen in de namiddag.

Uiteraard houden we ons ook aan de voorschriften van het RIVM. Daardoor kunnen maar een beperkt aantal leden de vergadering bijwonen. De volgorde van opgave beslist uw deelname.

Woensdag 28 oktober in Nisipa.

Aanvang 13.30uur

Agenda:

  1. 13.00 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).
  2. 13.30 uur opening voorzitter.
  3. Notulen vorige vergadering.
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag Penningmeester.
   1. Verslag kascontrole commissie.
   2. Benoeming nieuw lid kaskommissie.
   3. Contributie
  6. Bestuursverkiezing.
   1. Aftredend en niet herkiesbaar Kees Oostvogels.
   2. Aftredend en herkiesbaar Ad Uitdehaag en Jan van der Heijden.
   3. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering
  7. Bestuursbeleid, hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.
  8. Mededelingen met o.a.
   1. prijsuitreiking van de rikwedstrijden,
   2. uitreiking nieuwe wisselbeker KBO Nispen Libre
  9. Rondvraag en sluiting.

Tijdens de jaarvergadering zijn de biljarttafels niet beschikbaar

Opgave voor woensdag 21 oktober per mail kbonispen01@outlook.com  of per telefoon 0165-537848