Berichten van het bestuur betreffende de gevolgen van het Corona virus op de actviteiten van KBO Nispen.

Hoewel wij ons uiterste best doen om deze pagina zo actueel als mogelijk te houden kunt u bij twijfel het beste telefonisch contact opnemen met de coördinator van die activiteit.

Voor actuele informatie zie ook de laatste Nieuwsbrief

 

Actueel:

Klik op een link om naar de betreffende pagina te gaan voor meer informatie.

 

20-01-2021:

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona:

Klik hierboven voor het bericht van KBO Brabant betreffende oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona.

16-12-2020:

Biljarten:

Na de medigym is ook het biljarten met onmiddelijke ingang stopgezet!

Dorpshuis Nisipa:

Nisipa is vanaf heden ook tor minimaal 19 januari 2021 gesloten.

Het postkantoor in Nisipa is nog wel in de middag open maar is ook gesloten tussen Kerst en 4 januari 2021.

 

15-12-2020:

Als gevolg van de laatste berichten van de overheid zijn er weer een aantal beperkingen van kracht geworden:

Medigym:

De medigym is met onmiddelijke ingang is stopgezet!

Biljarten:

Of het biljarten door kan blijven gaan is nog onzeker, hierover wordt u geïnformeerd zodra er wat bekend is.

 

18-11-2020:

Een aantal tijdelijke maartegelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus zijn opgeschort. Daardoor kunnen weer enkele activiteiten worden opgestart:

Biljarten:

Vanaf donderdag 19-11-2020 kan er in Nisipa weer gebiljart worden.

Medigym:

Vanaf maandag 23 november wordt de medigym weer opgestart, de gym is op de bekende dagen en tijden.

Uiteraard moeten alle maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus nog steeds in acht worden genomen!

 

14-10-2020:

Aansluitend op de mededelingen van de regering tijdens de persconferentie gisterenavond

heeft de gemeente Roosendaal besloten alle buurthuizen te sluiten.

Daardoor zijn alle activiteiten van KBO Nispen met onmiddelijke ingang stopgezet.

 

25-08-2020:

Algemene corona informatie: (zoals opgenomen in de Nieuwsbrief september – oktober 2020)

Als de omstandigheden vanwege het coronavirus het toelaten willen wij onze activiteiten weer vanaf 31 augustus langzamerhand opstarten.

De regels, die door her RIVM zijn opgelegd moeten wij ook toepassen

De voornaamste zijn :

1: Bij binnenkomst handen ontsmetten.

2: Presentielijst invullen.

3: De afstand van 1,50 m respecteren en aanwijzingen van het personeel opvolgen.

4: Ook bij lichte verschijnselen van verkoudheid enz.: thuisblijven en laten testen.

 

1-07-2020:

Bericht van onze voorzitter zoals geplaatst in het blad ‘Onder de toren’ (klik hier om naar het bericht te gaan)

Vanaf woensdag 8 juli worden de fietstochten weer elke woensdagmiddag gereden! (klik hier om naar de pagina ‘Fietsen’ te gaan voor meer informatie)

 

8-06-2020:

Berichtje van onze ‘gymjuf’ Elly van Mechelen.

(klik hier om naar de pagina ‘Medigym’ te gaan)

 

3-06-2020:

In de nieuwsbrief juni-juli 2020 staat welke activiteiten weer zijn opgestart en welke nog steeds zijn afgelast.

(klik hier om naar deze nieuwsbrief te gaan)

 

29-05-2020:

Tijdens de bestuursvergadering is het besluit van de overheid (gemeente) besproken en de gevolgen hiervan zijn dat ALLE activiteiten tot nader order zijn afgelast.

De ‘Extra nieuwsbrief betreffende het weer opstarten van enkele activiteiten‘ van 26 mei komt hiermee dus te vervallen!

Er is wel een positief bericht: Nisipa is vanaf 2 juni weer open voor een kopje koffie of … en een praatje, wel alles binnen de regels van het RIVM. 

 

26-05-2020:

Extra nieuwsbrief betreffende het weer opstarten van enkele activiteiten

(Klik hier om naar de extra nieuwsbrief te gaan)

 

14-05-2020:

Vanwege mogelijke misverstanden nogmaals de mededeling dat alle activiteiten, dus ook alle bingo’s, tot nader order zijn algelast!

(Klik hier om naar de pagina ‘Bingo’ te gaan)

 

8-04-2020:

Zoals ook in de nieuwsbrief vermeld gaat de voorjaarsreis die 27 mei gepland stond NIET door! 

De al geboekte reis naar de Sallandse Heuvelrug en Deventer is verplaatst naar 2 september 2020. Laten we hopen dat de toestand dan genormaliseerd zal zijn.

 

31-03-2020:

Omdat de jaarvergadering niet is doorgegeaan zijn de uitslagen van de rikwedstrijden op de website geplaatst. (Klik hier om naar de pagina ‘Kaarten’ te gaan)

 

30-03-2020:

Voor de biljarters: Bericht van het bestuur van de Essense seniorenraad (Klik hier om naar de pagina ‘Biljarten’ te gaan)

 

29-03-2020:

Agenda bijgewerkt (Klik hier om naar de ‘Agenda’ te gaan)

 

24-03-2020:

Als gevolg van de maatregelen welke door de overheid zijn getroffen, zijn alle KBO activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni 2020 afgelast!

Houd u aan de door de overheid gestelde regels om zodoende de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken.

 

20-03-2020: 

Persbericht van KBO Brabant aangaande belcirkels