Overzicht van onze activiteiten:

Vanaf 18 januari 2022 zij enkele activiteiten weer opgestart. Kijk hieronder en op de betreffende pagina’s voor meer informatie.

Als achter de activiteit géén opmerking staat zijn deze activiteiten TOT NADER ORDER AFGELAST!


Klik op de link om naar de pagina van de activiteit te gaan.

Achter de link staat beknopt de meest actuele informatie van die activiteit. 


Wekelijkse en maandelijkse activiteiten:


(Half)jaarlijkse activiteiten:


Niet door KBO Nispen georganiseerde activiteiten: